Gi kreftpasienter den beste behandlingen!

Aldri før har vi fått så mange henvendelser fra helsepersonell som ønsker å delta på konferanser, seminarer og kurs. De vil lære mer. Nå kan du gi de muligheten!

Hjelp oss å bidra til mer og helhetlig kompetanse, slik at pasienten og pårørende blir enda bedre ivaretatt. Det er avgjørende med god omsorg før, under og etter hele behandlingsprosessen. Faglig påfyll fører til at helsepersonell står bedre faglig rustet, det gir motivasjon og bredere tverrfaglig samarbeid.

Kreft er en tung diagnose og kreftpasienter og deres pårørende bør få møte helsevesenet på sitt aller beste.

Vi vet at din hjelp nytter og sammen kan vi komme enda et skritt nærmere en bedre tid for kreftsaken!

Vi er opptatt av:

  • Tett dialog med pasienter, pårørende og helsepersonell for å hjelpe på beste måte
  • At veien for å få hjelp er kort. Vi tar avgjørelser fortløpende
  • Møte pasienter og pårørende i den situasjonen de befinner seg i der og da med respekt, forståelse og ydmykhet.
  • Gi bedre kompetanse til helsepersonell
  • Kvalitetssikre at pengene blir brukt som avtalt på helseinstitusjonene

Vi har en tett dialog med helsepersonell på institusjonene. Dette bidrar til et godt grunnlag for å kartlegge hvordan vi kontinuerlig kan hjelpe personalet, pasientene og pårørende på beste måte.

SfK har tilrettelagt for god kvalitetssikring og oppfølging av prosjektene vi støtter. Målet med dette er å kunne vise til hva vi har oppnådd med å gi pengene til kreftsaken og få fremdrift i prosjektene.

Vil du hjelpe?

Sammen kan vi gi et løft med motivasjon og kunnskap til helsepersonell i hele landet:

  • VIPPS til 77762 (merk gjerne med kunnskap)
  • SMS: LYSGLIMT 200 til 2377 (eller bytt beløp).
  • Kontonummer: 9858.05.13255- merk med kunnskap
  • klikk på boksene under