Vi hjelper OUS (Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet) med kunnskap!

Oslo Universitetssykehus har landsfunksjon for benmargstransplantasjon hos barn. De har etter omfattende arbeid blitt internasjonalt godkjent. Nåværende og Norges fremste Doktor med. på benmargstransplantasjon har gjort en formidabel innsats i dette arbeidet i en mannsalder.

Han introduserte benmargstransplantasjon som en mulig behandling til barn allerede på 70-tallet, men virksomheten ble ikke satt i system, før på 80-tallet. Han nærmer seg nå pensjonsalder og sykehuset ønsker å overføre hans kunnskap til yngre krefter. Derfor må yngre leger læres opp samtidig som de jobber parallelt med Norges fremste ekspert på området.

Det er også avgjørende at ny lege må få jobbe ved et transplantasjonssenter i Tyskland som ligger langt fremme på benmargstransplantasjon. Rikshospitalet har funnet en passende arvtager etter den nåværende eksperten som har kvaliteter og bakgrunn for å kunne gå inn i denne jobben. Det kreves en overlappingsfase for at kvalitet og kunnskap skal være på sitt ypperste. Nåværende ekspert på benmargstransplantasjon og ”arvtageren” må få muligheten til å jobbe side om side for å kunne overta et så viktig ansvar.

Denne overlappingsfasen har ikke OUS budsjetter til. Dette er dramatisk for behandlingstilbudet til de barna det gjelder. SfK jobber hardt i samarbeid med overlege på barnemedisinsk avdeling for å få dette til. Budsjettet for å gjennomføre denne viktige overlappingsfasen er tilsvarende 500.000.

Nå trenger vi din hjelp! Gi her!