Barnas Jul 2016

Støtteforeningen for Kreftrammede, Superselma-prosjektet inviterer deg til å være med på vår landsomfattende juleaksjon for kreftrammede barn ”Barnas Jul 2016.” Behovet for støtte i julen er enormt. Vi trenger din hjelp!

Støtteforeningen for Kreftrammede, Superselma-prosjektet inviterer deg til å være med på vår landsomfattende juleaksjon for kreftrammede barn ”Barnas Jul 2016.” Behovet for støtte i julen er enormt. Vi trenger din hjelp!

GI DITT BIDRAG HER 130828, Ny Signaturlogo-2

Sykdom tar ikke ferie, så dette rammer hele familien som blir spesielt sårbare i denne perioden. Vi ønsker derfor å gi barna og deres familie en så fin ramme rundt julehøytiden som mulig. Det er 16. år på rad vi gjennomfører dette til stor glede for svært mange!

Målet vårt er å gi en pengegave på minimum 10.000 kroner til alle barneavdelingene i hele Norge. Hver enkelt avdeling kan avgjøre hva pengene skal benyttes til, men det skal brukes på tiltak for barna som tilbringer julen på sykehus.

Alle barneavdelinger i hele landet får pengegave som helsepersonell bruker til å gjøre noe hyggelig for barna. Vi gir også opplevelser og gaver til mange andre barn med kreft som ikke er inne på sykehuset i julen.

I tillegg gleder vi barn som har det vanskelig i julen fordi mor eller far er alvorlig kreftsyk.

Vi skreddersyr våre lysglimt hele veien for hver enkelt og vet at vår hjelp hvert år gleder mange gjennom julen.

Vår hjelp har i en årrekke vært til stor glede hos de berørte barneavdelingene og for helsepersonell som ikke har budsjetter og mulighet til å gjøre noe ekstra for barna i julen. Det vises stor glede over dette tiltaket og det er godt å kunne gi varme til de som virkelig har en tung hverdag.

Å gi glede og gode minner fører til at barna og familiene får et ekstra løft og mer energi til å kjempe videre.

PS! Vi gjør ikke forskjell på barna, så vår hjelp kommer alle barna til gode uavhengig av diagnose.

Ethvert beløp mottas med stor takk.

GI EN GAVE SOM PRIVAT