For bedrifter

Ønsker din bedrift å bidra til å til å gjøre en forskjell for kreftpasienter og deres pårørende? Næringslivet er en svært viktig bidragsyter for oss og vi er avhengig av samarbeid med bedrifter for å kunne gjennomføre våre prosjekter.

Din bedrift kan styrke engasjementet og skape gode verdier for dine kunder, ansatte og framtiden. Derfor ønsker vi å samarbeide med din bedrift.