Bli med å gi kreftkompetansen et løft!

Helsepersonell har en kompleks arbeidssituasjon. De møter syke mennesker på sitt beste og på sitt verste, de skal vite faget sitt, de skal være medmenneske, vise omsorg, være munter, vite hva de skal si til pårørende, de er engler og enkeltes eneste venn i en tung stund.

Kreftpasienter og deres pårørende bør få møte helsevesenet på sitt aller beste.

Vi får daglighenvendelser fra helsepersonell som virkelig ønsker å delta på konferanser, seminarer og kurs. De vil lære mer.

Man blir aldri ferdig utlært. Kreft er komplekst og behovene til pasienter og pårørende er svært forskjellig.

JA JEG VIL STØTTE KOMPETANSE

Helsepersonell trenger derfor faglig påfyll, mer tverrfaglig kommunikasjon på tvers av fylkene, få inspirasjon, lære mer, ta vare på seg selv og kolleger for å redusere sykefravær. Dette gir stabilitet for kreftpasientene og pårørende.

Vi vet at med hjelp fra våre givere kommer vi stadig ett skritt nærmere å gi et løft med motivasjon og kunnskap i hele landet.

Alle bidrag blir satt stor pris på og vil hjelpe! Beløpet velger du selv!