Et brev fra en barnehagelærer

Et rørende engasjement fra barnehagen! – Barna skal lære å vise omsorg for medmennesker og oppleve at deres bidrag i samfunnet har verdi, skriver Janne Sæther Schjerven som er daglig leder i Senterbarnehagen FUS as

Panteaksjon i barnehager gir LYSGLIMT!

– Jeg fikk en mail fra Superselma-prosjektet om flaskepant- aksjonen og ble nysgjerrig. Jeg googlet og leste meg opp. Etter å ha fått kunnskap om hva aksjonen gikk ut på tenkte jeg over; hvorfor ønsker jeg at barnehagen skal være med på dette? Med andre ord: hva er målet med deltakelsen? Jeg endte opp med følgende:

– Barna skal lære å vise omsorg for medmennesker og oppleve at deres bidrag i samfunnet har verdi, skriver Janne Sæther Schjerven som er daglig leder i Senterbarnehagen FUS as

Dette er et viktig verdibasert arbeid som kan knyttes til Rammeplanens pkt 1 «Barnehagens verdigrunnlag» …. sikre at barna får ta del i og medvirke i fellesskapet, er viktige verdier som skal gjenspeiles i bhg.

Jeg tenkte umiddelbart at dette måtte vi gjøre litt større enn å bare sende ut en epost til foreldrene og etterspørre et bidrag til flaskeinnsamlingen. Vi har brukt facebooksiden til barnehagen flittig og oppfordret folk i nærmiljøet til å komme med sitt tomgods til oss. Vi laget en flaskebinge i lekeskuret og det har vært et poeng at barna selv fyller bingen med flasker. De har fått telle flasker og sortert etter hva som gir kr 2,50 i pant og hva som gir 1kr i pant. Dette har vi så ført statistikk over på en plakat på veggen. Altså har vi jobbet litt med realfag i dette prosjektet også.

Jeg liker godt at aksjonen ender opp med å skape lysglimt for kreftsyke barn og deres pårørende. Ungenes iboende ønske om å hjelpe til var lett å hente frem.

Jeg fortalte om bestefaren til Selma som startet med å samle inn flasker og at han etter hvert fikk god hjelp av mange andre som også ville hjelpe de familier som er rammet av barnekreft. Ungene kjente på og uttrykte flere ulike følelser under formidlingen av denne historien; empati, omsorg, tristhet, glede, m.m. Noen av barna ble litt overrasket over at barn kan bli så syke at de ikke kan være i barnehagen og få leke med vennen sine når de selv vil. De hadde virkelig lyst til å glede disse barna gjennom å delta i innsamlingsaksjonen. I den forbindelse ble det naturlig å snakke om hva disse lysglimtene kunne være? Barna hadde mange gode forslag til innkjøp av materielle goder og aktivitetsopplevelser, men også de små og nære gledene ble fremhevet som for eksempel å ha en bamse, gi blomster eller en god klem.

Hele prosjektet har skapt et glødende engasjement blant barna, de ansatte og foreldrene. Barna har vært ganske så fortvilet de dagene de ikke har hatt flasker å bidra med, men til gjengjeldt har gleden over å bidra vært ubeskrivelig stor de dagene det har vært tomflasker å ta med hjemmefra. En av gruppene som var på tur fant en tomflaske på bakken, og denne ble med omsorg og entusiasme båret hele veien tilbake til barnehagen og lagt i flaskebingen vår. Det er rørende å oppleve.

SuperSelma har for barna blitt et begrep som handler om å hjelpe syke barn. De knytter selve ordet til jenta i logoen til organisasjonen; hun med det lyse håret og den rosa kappen. Prosjektet er personifisert gjennom denne logoen, og barna venter på at hun skal komme på besøk i barnehagen. Det spørs om vi må lage en hånddukke eller lignende for å møte barnas nysgjerrighet i forhold til å treffe selveste SuperSelma. De er opptatt av hvordan det går med henne, om deres bidrag vil gjøre henne og de andre syke barna friske? Vi har forklart at barna ikke nødvendigvis blir friske av vår innsats, men at de i hvert fall får noen øyeblikk av glede der de ikke må tenke så mye på at de er syke. Barna er fornøyd med dette svaret.

Etter at flaskene er hentet fra barnehagen blir det naturlig å jobbe videre med bærekraftig utvikling. Hvor blir det av de flaskene vi har samlet inn? Hva annet skjer, enn at vi får pant for flaskene? Det er viktig å lære barna om hvordan de kan ta vare på kloden for sin egen del og for kommende generasjoners del.

SuperSelma aksjonen har satt i gang mange verdifulle refleksjoner blant barna i barnehagen.

Jeg har bestemt meg for at vi skal jobbe med denne aksjonen hver vår i årene som kommer. Ved å hjelpe kreftsyke barn med lysglimt i en ellers tøff hverdag, får barna i barnehagen verdifull læring om å vise omsorg og de føler seg betydningsfulle borgere i samfunnet. Samtidig er aksjonen med på å skape felles opplevelser som gir grunnlag for lek og relasjonsbygging barna i mellom.

Deltakelsen i SuperSelma aksjonen er med på å innfri barnehagens visjon, både for barna i barnehagen og for de kreftsyke barna:

Sammen gir vi barndommen verdi lek og glede hverdagsmagi og vennegaranti

Mvh Janne Sæther Schjerven
Daglig leder, Senterbarnehagen FUS as

Hvordan kan du bidra?

GI ET LYSGLIMT FOR BEDRIFT- TA KONTAKT FOR FAKTURA

Valgfritt beløp kan oss settes inn på konto 9858.05.13255- merket LYSGLIMT