Dette gjør vi!

En oppsummering som viser hva vi gjør hele året for kreftsaken!

LYSGLIMT fra Superselma-prosjektet

Lysglimt. Vi har valgt å kalle de positive opplevelsene vi gir til barn med kreft, et LYSGLIMT. Et glimt av lys i en tøff hverdag som ofte er omringet av uvisshet, engstelse og smerte.

Lysglimtet tillater barnet og ofte foreldrene, en stakket stund å glemme det vonde og fokusere på det som frembringer smil og glede.

Av erfaring ser vi at smil og glede igjen gir styrke og utholdenhet til å stå videre i kampen for overlevelse. Her kan du lese en oppsummering av noe av det vi har bidratt til i 2016.

Opplevelsestur til Beitostølen

I februar inviterte vi med 4 familier som trenge et avbrekk og litt lysglimt i hverdagen. På Beitostølen ventet blant annet Beito Husky Tours, kanefart, Vennebyen og hyggelig samvær! Vi bodde på Bergo hotell, hadde med oss kreftsykepleier og vi lekte, spiste og koste oss.

 

Barnas Jul 2016

Barnas Jul 2016. Følgende avdelinger har fått penger og gaver og så langt har vi utbetalt 10.000 kroner eller mer til Sykehuset Vestfold, Arendal, Nordlandssykehuset, St. Olavs, Haukeland, Kristiansund, Helse Førde , Telemark, Helse Nord-Trødelag, Stavanger Universitetssykehus, Sykehuset Innlandet- Lillehammer, Helse Sunnmøre-Ålesund, Ahus,Helse Finnmark, Sørlandet Sykehus, Kristiansand, Sykehuset Innlandet, Elverum, Sykehuset Østfold, Sykehuset Buskerud, Haugesund og Fransiskushjelpen. Vi har i tillegge til pengegaver bidra med gavekort og hjelp til familier som har det ekstra vanskelig i julen.

Kaptein Sabeltann 2016

I år var vi som vanlig på tre dagers-tur til Dyreparken i Kristiansand. Vi er offisiell samarbeidspartner med Kristiansand Dyrepark AS. I årenes løp har mange hundre familier som har et barn med kreft storkost seg i det blide sør. I år feiret vi 20 år for arrangementet Kaptein Sabeltann med et følge på 70 stk. Arrangementet er ment for at de reisende skal få en fantastisk opplevelse sammen som familie. Vi tilrettelegger for hver enkelte familie slik at de skal kunne slappe av og kose seg i tre dager.

Bamsekampen 2016 ga 160.000 til Superselma-prosjektet

Søndag 13. november var det igjen duket for Bamsekampen.

Bamsekampen går ut på at alle kaster bamser på isen når Frisk skårer sitt første mål. De blir deretter plukket opp og donert til barn med kreft. Selv om Frisk til slutt tapte mot Stjernen, var kampen allikevel en VINNERKAMP. Spillerne fra Frisk er alle enige om at dette er årets viktigste kamp. Her dreier det seg om noe mer enn bare å vinne kampen.

Bamsene og pengene ble delt ut på barneavdelingen på Vestre Viken rett før jul. På samme måte som i 2015 møter spillerne opp og deler ut bamser.

Diverse LYSGLIMT i 2016

Martine 5 år fikk dukkehus som hun ønsket seg. Det er vanlig at barn med kreft ikke kan delta i barnehage og skole i lange perioder eller på fulltid. Pga lavt immunforsvar må de vøre hjemme pga smittefare. Derfor er det viktig at de har noe å glede seg over. Det kan bli lange og kjedelig dager for både foreldre og barn. Her ser du så fint Martine fikk det.

Delte ut sommergaver på Drammen sykehus!

25 syklister og løpere fra Team Superselma delte ut sommergaver for 50.000 kroner på barneavdelingen på Drammen sykehus. De samlet seg først på Bragernes torg og syklet på rekke og rad, iført risa drakter fra Team Superselma med hver sin rosa Superselmasekk på ryggen. Da Jentebølgen 2016 gikk av stabelen ble det samle tinn til sammen 100.000 som blir brukt til å gi lysglimt til barn med kreft i sommer.

Hjemmesykehus for barn

Vi bidro 1.-2.november til å arrangere første Nordisk Hjemmesykehuskonferansen i samarbeid med Oslo Universitettsyskehus, Ullevål-Avansert hjemmesykehus for barn og innvilget 77.000 til dette samt innvilget deltagelse for flere helsepersonell både fra OUS og andre helseforetag.

Vi har vært på Ahus med leker og uniformer til hjemmesykehuset der og har i tillegg i 2016 utbetalt over 80.000 til deltagelse på konferanser og innkjøp av medisinsk utstyr.

Sykehuset Telemark

Vi har vært i flere møter med sykehuset som ønsker å starte opp med hjemmesykehus for barn og sendt tre ansatte til konferansen for hjemmesykehus. I siste møte tok vi med oss 200 bamser og masse leker til barna i samme slengen. På vei hjem fra Skien kjørte vi innom en nydelig jente på fire år med ALL som ønsket seg Frost ting.

Hjelp til privatpersoner

Vi har igjennom året hjulpet mange voksne kreftpasienter, deres pårørende og etterlatte. Alt fra en liten oppmuntring i gaveposer, spa, avbrekk, tilskudd til ferier, aktiviteter og økonomisk tilskudd for de som har det tøft for nærmere 400.000. Dette er her vi skiller oss ut. Vi vil at folk som har det vanskelig skal bli møtt med respekt, forståelse og ydmykhet. Vi tilpasser de aller fleste ønsker og behandler hver sak raskt og induviduelt.

Konferanser og kompetanse

Riktig og oppdatert kompetanse blant helsepersonell er avgjørende for at de skal kunne gi den aller beste behandlingen for kreftpasienter. Det er viktig at helsepersonell får dratt sammen som gruppe på konferanser og seminarer. Det fører til styrket motivasjon og et faglig løft å ta med seg tilbake i den daglig praksisen. Det fører også til et tverrfaglig forsterket nivå når de treffer andre helsepersonell fra andre helseforetak. Vi har innvilget over 500.000 til dette hittil i 2016. Helsepersonell fra blant annet Bærum Kommune, Kreftomsorg Rogaland, Vestre Viken, Buskerud, Oslo Universitetssykehus, Asker Kommune, Bråset Bo-og Behandling-Lindrende enhet har fått muligheten til å delta på landskonferanser, palliasjonskonferanser etc. Vi har samtidig støttet Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet med over 500.000 til blant annet forskning på oppfølging/bivirkning av barn med hjernesvulst og benmargstransplantaskons-prosjektet med blant annet kompetanse og støtte til transplantasjonskoordinator.

Innholdet er under under behandling og vil bli oppdatert fortløpende.