Et løft til kreftsaken!

Kreft er komplekst og berører mange. Hjelp oss å bidra til å gi helsepersonell ny kunnskap, slik at pasienten og pårørende alltid blir møtt på en vennlige, varm og erfaren måte.

Helsepersonell som jobber med kreftpasienter vil lære mer og du kan gi de sjansen!

Kreft er komplekst

Kreft er komplekst og berører mange. Hjelp oss å bidra til å gi helsepersonell ny kunnskap, slik at pasienten og pårørende alltid blir møtt på en vennlige, varm og erfaren måte.
Pårørende har en sentral rolle, og skal også oppleve å bli sett og hørt. Det er viktig at de opplever en trygghet om at deres kjære får den aller beste behandling.

Det å få midler til å delta på kurs og konferanser er helt avgjørende, forteller helsepersonell vi er i kontakt med. Det gir inspirasjon, engasjement og danner et solid ressursnettverk helseforetagene imellom. Kommunikasjon kan være utfordrende. Derfor gjelder det å ha riktig kompetanse på å håndtere alvorlige situasjoner og være godt rustet for å ha vanskelig samtaler.

JA JEG VIL STØTTE KOMPETANSE

Alle mennesker takler ting på forskjellige måter, alle har hver sin historie og hvert sitt familiebilde. Alt dette, sammen med det medisinske skal helsepersonell håndtere. Derfor trenger de din hjelp! De vil lære mer og være i utvikling til det beste for pasientene sine.
Gi din støtte! Beløpet velger du selv. Alle bidrag blir satt stor pris på og vil hjelpe

JA JEG VIL STØTTE KOMPETANSE