Første nordiske hjemmesykehuskonferanse

Den første nordiske hjemmesykehuskonferansen ble holdt i Oslo, 1.-2. november 2016.  Dette var et fagseminar som ble holdt av Oslo Universitetssykehus ved Barne- og ungdomsklinikken i samarbeid med Støtteforeningen for Kreftrammede-Superselma.

Tema:

Det var kunnskapsrike foredragsholdere som  foreleste for nærmere 100 helsepersonell som alle ønsker å lære mer om hjemmesykehus.

Temaer på seminaret omhandlet barnets beste i utvikling av helsetjenesten, spedbarnet og spedbarnsfamilien, barn med kreft – hva kan gjøres hjemme og palliasjon hjemme.

Det var mange interessante foredrag, foredragsholdere med mye erfaring fra Danmark, Sverige og Norge, og var god anledning til diskusjon og erfaringsutveksling.

Tilbakemelding fra konferansen viser at det er viktig

Hei!

Takk for sist! Det var hyggelig å hilse på dere.

Vi synes konferansen var svært nyttig. Vi fikk mange gode tips til oppstart og hvordan de ulike sykehusene organiserer hjemmesykehus. Vi fikk også mange «kontakter» vi kan ringe til for utfyllende informasjon om deres erfaringer og driftsformer.

Dette er nyttig i vårt videre arbeid med oppstart av hjemmesykehus.

Takk for støtten, slik at vi fikk være med på konferansen.

Vennlig hilsen Liv Holta Aas, Seksjonsleder, Seksjon for barne- og ungdomsmedisin ved Telemark Sykehus.