Hvordan søke oss om midler

Vi vil gjerne høre fra deg! Enten du er helsepersonell, pårørende eller pasient, kan du sende en søknad til oss.

Følgende søknadsfrister og kriterier finner du under her!

Vi vil gjerne høre fra deg!

Enten du er pårørende, pasient eller helsepersonell, kan du søke oss om midler. Under her finner du hvordan du skal gå frem for å søke.

Et Lysglimt kan gjelde både pårørende, barn og voksne.

LYSGLIMT

Vi behandler søknader fortløpende og vi vil at veien skal vær kort og enkelt for å be om litt hjelp og støtte.

Vi har ingen søknadsfrister for Lysglimt. Pårørende, helsepersonell og pasienter kan søker om et Lysglimt når som helst.

Kriterier:
  • Navn, alder, bosted
  • Er du under behandling? Hvilke avdeling og institusjon hører du til?
  • Hva er et Lysglimt for deg? Fortell oss kort om situasjonen du er i og hva et Lysglimt er for deg. Vi tilpasser alle lysglimt utifra pasientens, pårørendes ønske, behov og tilstand.
  • Vi støtter ikke reiser til utlandet, støtte til alternativ behandling eller tilskudd til allerede gjennomførte kjøp, aktiviteter e.l

JEG SØKER OM ET LYSGLIMT

KOMPETANSE

Helsepersonell over hele landet som jobber med kreft kan søke oss om midler til faglig utvikling, prosjekter, kurs, konferanser, utstyr e.l

Kriterier og frister:

Vi har fem søknadsfrister i året.

1.februar. 1. mai. 1.august. 1. oktober. 1. desember

  • Navn på  søker,  institusjon og avdeling
  • Kort om hva du søker om
  • Budsjett
  • Har du søkt andre steder
  • Kontonummer og betalingsinformasjon
  • Vi støtter ikke utdannelse av helsepersonell, allerede gjennomførte kurs og prosjekter, kurs, reiser eller fagdager i privat regi

FOR HELSEPERSONELL