Hvordan søke

Vi vil gjerne høre fra deg! Enten du er helsepersonell, pårørende eller pasient, kan du sende en søknad til oss.

Følgende søknadsfrister og kriterier finner du under her!

Vi vil gjerne høre fra deg!

LYSGLIMT

Du kan når som helst sende en søknad til oss om Lysglimt. Husk at søknader for sommeren og til jul bør komme i god tid.

Kriterier:
  • Navn, alder, bosted
  • Er du under behandling? Hvilke avdeling og institusjon hører du til?
  • Hva er et Lysglimt for deg? Fortell oss kort om situasjonen du er i og hva et Lysglimt er for deg. Vi tilpasser alle Lysglimt utifra pasientens, pårørendes ønske, behov og tilstand.
  • Vi støtter ikke reiser til utlandet, støtte til alternativ behandling eller tilskudd til allerede gjennomførte kjøp, aktiviteter e.l
  • Har du mottatt Lysglimt tidligere? Fortell oss om dette i søknaden. Vi mottar mye søknader og prioriterer først de som ikke tidligere har mottatt Lysglimt.

JEG SØKER OM ET LYSGLIMT

KOMPETANSE

Vi åpner opp for å motta søknader for 2025 1.oktober 2024 med søknadsfrist 1. februar 2025.

Vi er godkjent som søkerorganisasjon hos Stiftelsen Dam.  

Dersom din institusjon vil søke på større prosjekter sammen med oss, tar du kontakt med oss for et møte.

FOR HELSEPERSONELL