Hvordan søke

Vi vil gjerne høre fra deg! Enten du er helsepersonell, pårørende eller pasient, kan du sende en søknad til oss.

Følgende søknadsfrister og kriterier finner du under her!

Vi vil gjerne høre fra deg!

LYSGLIMT

Vi behandler søknader fortløpende og vi vil at veien skal vær kort og enkelt for å be om litt hjelp og støtte.

Vi har ingen søknadsfrister for Lysglimt. Pårørende, helsepersonell og pasienter kan søke om et Lysglimt når som helst.

Kriterier:
 • Navn, alder, bosted
 • Er du under behandling? Hvilke avdeling og institusjon hører du til?
 • Hva er et Lysglimt for deg? Fortell oss kort om situasjonen du er i og hva et Lysglimt er for deg. Vi tilpasser alle Lysglimt utifra pasientens, pårørendes ønske, behov og tilstand.
 • Vi støtter ikke reiser til utlandet, støtte til alternativ behandling eller tilskudd til allerede gjennomførte kjøp, aktiviteter e.l
 • Har du mottatt Lysglimt tidligere? Fortell oss om dette i søknaden. Vi mottar mye søknader og prioriterer først de som ikke tidligere har mottatt Lysglimt.

JEG SØKER OM ET LYSGLIMT

KOMPETANSE

Helsepersonell over hele landet som jobber med kreft kan søke oss om midler til faglig utvikling, prosjekter, kurs, konferanser, utstyr e.l

Kriterier og frister:

Vi har to søknadsfrister i året. Alle søknader blir bekreftet når de er mottar. Behandlingstiden er 3-4 uker. Vi er godkjent som søkerorganisasjon hos Stiftelsen Dam.  Dersom din institusjon vil søke på større prosjekter sammen med oss, tar du kontakt med oss for et møte.

Søknadsfrist: 1. mai og 1. desember

 • Navn på  søker,  institusjon og avdeling
 • Kort om hva du søker om
 • Budsjett
 • Har du søkt andre steder
 • Kontonummer og betalingsinformasjon
 • Vi støtter ikke utdannelse av helsepersonell, allerede gjennomførte kurs og prosjekter eller kurs, reiser og fagdager i privat regi

FOR HELSEPERSONELL