Om oss

Støtteforeningen for Kreftrammede-Superselma arbeider for å skape lysglimt, kunnskap og håp for kreftsaken. Organisasjonens hovedoppgave er å bidra kreftsaken på en helhetlig måte der både pasienten, de pårørende og helsepersonell står i fokus.

Styrets redegjørelse for 2019

Støtteforeningen for Kreftrammede, SfK

Virksomheten

SfK er nå inne i sitt 28. driftsår. Foreningen er en frivillig og uavhengig organisasjon som ved hjelp av innsamlede midler arbeider for å nå ut til så mange som mulig med positive opplevelser og ønsker å bidra til smil, glede og et håp til de som har det vanskelig. Selskapet har lokaler i Asker kommune.

SfK startet sitt arbeid i 1983 og støtter mange konkrete prosjekter i samarbeid med helsevesenet. Helsepersonell over hele landet kan søke oss om midler til å delta på kurs og konferanser som bidrar til å løfte kompetansen på å jobbe med kreftpasienter. Dette er helt nødvendig for at helsepersonell skal kunne utvikle seg faglig og gi den beste omsorgen for kreftrammede pasienter og pårørende. SfK ønsker å hjelpe både voksne og barn med kreft.

I 2016 slo SfK seg sammen med Superselmas forening som har vært en foreldredrevet forening siden 2013. De har gitt lysglimt til kreftsyke barn i hele Norge. Superselma-prosjektet ble fra 2016 Støtteforeningen for Kreftrammede sitt hovedprosjekt for barn. Prosjektet gir LYSGLIMT til barn med kreft i hele landet og har stort fokus på å gi midler til kompetanse til helsepersonell.

Vi er opptatt av:

 • Tett dialog med pasienter, pårørende og helsepersonell for å hjelpe på beste måte
 • Ta vare på foreldrene og søsken til barn med kreft
 • At veien for å få hjelp er kort. Vi tar avgjørelser fortløpende
 • Møte pasienter og pårørende i den situasjonen de befinner seg i der og da med respekt, forståelse og ydmykhet.
 • Gi bedre kompetanse til helsepersonell
 • Kvalitetssikre at pengene blir brukt som avtalt på helseinstitusjonene

Aktiviteter

Vi har en tett dialog med helsepersonell på institusjonene. Dette bidrar til et godt grunnlag for å kartlegge hvordan vi kontinuerlig kan hjelpe personalet, pasientene og pårørende på beste måte.

SfK har tilrettelagt for god kvalitetssikring og oppfølging av prosjektene vi støtter. Målet med dette er å kunne vise til hva vi har oppnådd med å gi pengene til kreftsaken og få fremdrift i prosjektene.

Følgende aktiviteter har vært gjennomført i 2019:

Kompetanseheving av helsepersonell:
SfK har fortsatt stor økning av søknader fra helsepersonell som søker midler til deltakelse på kurs/konferanser som omhandler kreft. Dette mener vi er viktig slik at helsepersonell kan tilegne seg ny og nødvendig kunnskap og samtidig kommer sammen på tvers av sykehusregionene og får utveksle kunnskap og erfaring.

Innvilgede midler til kompetanse, utstyr etc. for helsepersonell fra hele landet:

 • Landskonferansen i kreftsykepleie: Lindrende enhet på Bråset- bo og Omsorgsenter, avdeling A4 fikk innvilget 72.756 til deltagelse for seks personer.
 • Landskonferansen i kreftsykepleie: Haukeland Universitetssykehus, avdeling 4N fikk innvilget 16.000 for deltagelse av to personer.
 • Landskonferansen i kreftsykepleie: Sørlandet Sykehus, Arendal, onkologisk poliklinikk fikk innvilget 18.000 for deltagelse av to personer.
 • SIOP konferansen i Lyon: Sørlandet Sykehus, Kristiansand, barne- og ungdomsposten fikk innvilget 46.000 for deltagelse av to personer.
 • SIOP konferansen i Lyon: Ahus, poliklinikk for bar og ungdom fikk innvilget 30.000 for deltagelse av to personer.
 • Avansert hjemmesykehus for barn, Ahus: kurs i smertebehandling for barn fikk innvilget 7000.
 • Sørlandet Sykehus, Senter for kreftbehandling: fagdag for ressurssykepleiernettet i palliasjon i Agerfylkene fikk innvilget 50.000.
 • Oslo Universitetssykehus, palliativt team for barn og unge: studietur til København for å etablerer et nordisk samarbeid fikk innvilget 25.000.

Diverse privatpersoner:
Vi hjelper årlig en rekke enkelttilfeller som henvender seg til oss igjennom helsepersonell eller direkte. Vi prøver så godt vi kan å skreddersy vår støtte etter hvert enkelte tilfelle.

Dette være seg alt fra spadag, hotelltur for familie, kreftsyke barn og kreftsyke voksne, eller pårørende; da særlig der barn er pårørende. Vi gir lysglimt til både voksne, barn og pårørende.

Vi gir gavekort/pengestøtte der pasienter/pårørende er i vanskelig økonomisk situasjon grunnet kreftsykdom, vi gir bort leker, opplevelser og vi lytter og støtter.

Utdelte lysglimt voksen:

 • Kreftpasient ved lindrende avdeling Kristiansand fikk støtte til feriereise med barna sine.
 • Opphold på hotell/spa en helg for foreldre som har mistet et barn i kreft
 • Opphold på hotell, kino, restaurant en helg for familie med barn der far et palliativ
 • Tilskudd til gravstøtte for mor som har mistet barn i kreft og er i økonomisk uføre
 • Opphold på Farris Bad for brystkreftpasient
 • Støtte til reise for kreftsyk mor for å besøke familie sammen med barna
 • Støtte til reise for familie med kreftsyk mor
 • Flyreise for kreftsyk mann for å kunne oppleve å besøke hytta siste gang
 • Opplevelsesreise til Dyreparken for kreftsyk mor med barna sine
 • 20 pasienter i økonomisk uføre har fått gavekort og tilpassede gavepakker
 • 20 pasienter fikk julekurv full av overraskelser og tilpassende juleønsker
 • Flere pårørende barn har mottatt tilpassende lysglimt

Superselma-prosjektet:
Prosjektet skal styrke arbeidet rettet mot barn med kreft. Målet er kunne nå ut til flere barn og ungdom som trenger hjelp. Vi gir også lysglimt til voksne kreftpasienter og deres pårørende.

Utdelte lysglimt barn og ungdom:

 • Leker, aktiviteter, gavekort på kino og pizza etc. til søsken som er pårørende til kreftsyke barn.
 • Bamser, premier, leker, aktiviteter, premier til barneavdelinger som barna kan glede seg over i lange dager på sykehus.
 • Playstation, Nintendo, lego, lekesett til flere barn som har hatt spesifikke ønsker
 • Flere pårørende foreldre har fått hotell, spa og turer tilpasset sitt behov
 • Flere familier som har et barn med kreft har fått tilpasset opphold/helg på hotell, ferie, hyttetur, Dyreparken, Abrahavn, Bjørneparken, Tusenfryd etc.
 • Gavekort til foreldre med kreftsykt barn pga. økonomiske utfordringer
 • Klær og diverse. utstyr til familier som har økonomiske utfordringer
 • Sommergaver til barn som må tilbringe sommer/ferie på sykehus
 • Julegaver/lysglimt til mange barn og deres søsken/familie som trengte lysglimt i julehøytiden
 • Nintendo snes til pårørende gutt med kreftsyk forelder
 • Lekestativ til kreftsykt barn
 • Opphold i Dyreparken for flere kreftrammede barnefamilier. Skreddersydd etter familienes ønske, behov og tilstand
 • Støtte til tur med båt til Danmark for familie med kreftsykt barn
 • Reisestøtte for kreftsyk barnefamilie for å besøke familie i Danmark

Kaptein Sabeltann:
Ble gjennomført i august. Vi er samarbeidspartner med Kristiansand Dyrepark og har siden 1997 gledet familier på tre dagers drømmetur til Dyreparken i Kristiansand. Familiene som er med oss på tur er i en vanskelig livssituasjon. De trenger avlastning, støtte og energi. De er påvirket av lange dager på sykehus over flere år og tunge stunder. Vi hadde med oss 12 familier, hvorav mange familier er store og har mange barn. De trenger tid sammen som familie.

Noen familier kan ikke delta pga. cellegiftkurer/behandling og vi har hjulpet 14 familier med eget opphold i Dyreparken + hotell utenom arrangementet.

Barnas Jul:
For 19. år på rad delte vi ut pengegaver til barneavdelingene på sykehus over hele landet. Pengene ble brukt til diverse aktiviteter som gjorde det ekstra hyggelig for de barna med familie som måtte tilbringe julehøytiden på sykehuset. Vi skiller ikke på diagnoser her, så alle barn som er på sykehuset i denne perioden får nyte godt av dette.

På enkelte avdelinger har vi i tillegg delt ut leker og andre ting til aktiviteter og moro, for at pengene skal få umiddelbar nytte for barna. Vi er nøye med å få tilbakemeldinger på hva pengene er brukt til, slik at våre gavebidrag ikke bare blir stående på sykehusets gavekonto.

Fremtidig utvikling

Foreningen vil fortsette å ha stort fokus mot innsamling fra privatpersoner og næringslivet. Samtidig har mengden søknader fra pasienter, pårørende og helsepersonell gjort at et mer målrettet og effektivt system for å håndtere søknader og for å kunne hjelpe flere pasienter og pårørende i 2020 er under utvikling.

Vi vil kontinuerlig justere arbeidsmetoder slik at de bedre passer inn i dagens situasjon grunnet covid-19- problematikk. Vi er umiddelbart berørt av nedgang i inntekter fra næringslivet som følge av situasjonen med covid-19. Vi vet ikke hvordan dette vil påvirke organisasjonene på sikt.

Det utvikles derfor nye rutiner for gjennomføring av fysiske arrangement, innsamlingsmetoder og møtevirksomhet.

Vi vil opprettholde kjernen i alle våre prosjekter og vurderer fortløpende hvordan vi kan endre innsamlinger, metoder og utvikle kreative ideer for å samle inn penger.

Mange av de planlagte konferanser og prosjekter for helsepersonell, som vi vanligvis gir støtte til med betydelige summer er avlyst eller er usikkert om vil bli gjennomført. Derfor vil vi ikke innvilge midler til kompetanse på helseinstitusjoner av betydelige summer i 2020. Vi vil i 2020 ha mest fokus på pasienter og pårørende og hjelpe flere av disse som er isolert og berørt av covid-19.

Målene vi har jobbet med fra 2018 og 2019 har resultert i at vi har blitt bedre kjent over hele landet og vi merker større pågang av søknader fra pasienter, pårørende og helsepersonell.

Videre målsetting er å opprettholde og videreutvikle det gode grunnlaget som foreningen har lagt for videre drift. I 2019 jobbet vi mye med strategier og tilrettelegging av å sikre fremtidig drift og jobbet frem en 3-5 års strategi. Vi har vært tidlig ute og vært proaktive med digitalisering, derfor har vi klart å holde oss i gang under perioden som har vært med covid-19. Men vi må fortsette å tenke kreativ og innovativt i takt med utviklingen på denne problematikken.

Foreningen opprettholder strategien for å få flere faste, private givere via digitalisering; noen som vil lønne seg over tid.

Målet vårt er å jobbe videre med strategier for følgende:

 • Videre digitalisering
 • Markedsføring av Superselma-prosjektet
 • Hjelpe flere kreftpasienter og pårørende
 • Hjelpe flere voksne med kreft
 • Jobbe bredere med et mer digitalt og individuelt Team Superselma som gir markedsføring, donasjoner og bredere deltagelse/samarbeid med næringslivet
 • Følge trender innen fundraising for fremtidig utvikling
 • Jobbe aktivt med organisasjonsutvikling for en fremtidsrettet drift
 • Få en demokratisk styrestruktur med valgkommitee

Regnskap 2019

SfK har i 2019 hatt en liten nedgang i innsamlede midler sammenlignet med fjoråret, men årets aktivitet har likevel gitt et aktivitetsoverskudd som gir foreningen større handlefrihet i kommende prosjekter. Andel av innsamlede midler som går til formål er på 80,4% i 2019 mot 79,4% i 2018. Foreningen har en formålskapital (egenkapital) på 60% i 2019 mot 54% i 2018. Positiv formålskapital er med på å gi foreningen handlingsmulighet når nye prosjekter skal støttes. Styret er svært fornøyd med årets aktivitet og ser positivt på fremtiden.

Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av SfK sine eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat.Fortsatt drift

Styret bedømmer at foreningens planer og finansielle stilling vil sikre fortsatt drift av virksomheten i tiden fremover (se eget avsnitt ”fremtidig utvikling”). I samsvar med regnskapslovens § 3 – 3 bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelse av regnskapet.

Arbeidsmiljø, personale og likestilling

Foreningen hadde 4 ansatte pr 31.12.19, to kvinner og to menn. Arbeidsmiljøet anses som godt, foreningen har et positivt syn på likestilling og arbeider med å fremme full likestilling mellom kvinner og menn. Styret består av 2 menn og 2 kvinner.

Miljørapportering

Styret kjenner ikke til forhold i bedriften som medfører forurensning av det ytre miljø.

Årsresultat og disponeringer

SfK fikk i 2019 et aktivitetsoverskudd på NOK 172 505,-. Styret foreslår at netto resultatet overføres til annen formålskapital (annen egenkapital).