Hvem er vi

Støtteforeningen for Kreftrammede-Superselma arbeider for å skape lysglimt, kunnskap og håp for kreftsaken. Organisasjonens hovedoppgave er å bidra kreftsaken på en helhetlig måte der både pasienten, de pårørende og helsepersonell står i fokus.

Om oss

SfK startet sitt arbeid i 1983 og støtter mange konkrete prosjekter i samarbeid med helsevesenet. Helsepersonell over hele landet kan søke oss om midler til å delta på kurs og konferanser som bidrar til å løfte kompetansen på å jobbe med kreftpasienter. Dette er helt nødvendig for at helsepersonell skal kunne utvikle seg faglig og gi den beste omsorgen for kreftrammede pasienter og pårørende.
I 2015 begynte Superselmas forening og Støtteforeningen for Kreftrammede å samarbeide og ble godt kjent. Vi passet så godt sammen at vi i 2016 slo oss sammen. Dermed drives Superselma-prosjektet videre som et eget prosjekt under Støtteforeningen for Kreftrammede og gir lysglimt til kreftsyke barn i hele Norge.
Innsamlede midler benyttes til:

 • Kompetanseheving av helsepersonell som arbeider med kreftpasienter
 • Kjøp av medisinsk utstyr til helseinstitusjoner
 • Sosiale arrangementer/hjelp for å gi kreftrammede og pårørende verdifulle opplevelser sammen.
 • Superselma-prosjektet som gir lysglimt til barn som er under behandling for kreft
 • Hjelpe barn med kreft som er under behandling og sette fokus på forskning på barn med kreft.  

ÅRSBERETNING FOR 2018

Støtteforeningen for Kreftrammede, SfK

Virksomheten

SfK er nå inne i sitt 27. driftsår. Foreningen er en frivillig og uavhengig organisasjon som ved hjelp av innsamlede midler arbeider for å nå ut til så mange som mulig med positive opplevelser og ønsker å bidra til smil, glede og et håp til de som har det vanskelig. Selskapet har lokaler i Asker kommune.

SfK startet sitt arbeid i 1983 og støtter mange konkrete prosjekter i samarbeid med helsevesenet. Helsepersonell over hele landet kan søke oss om midler til å delta på kurs og konferanser som bidrar til å løfte kompetansen på å jobbe med kreftpasienter. Dette er helt nødvendig for at helsepersonell skal kunne utvikle seg faglig og gi den beste omsorgen for kreftrammede pasienter og pårørende. SfK ønsker å hjelpe både voksne og barn med kreft.

I 2016 slo SfK seg sammen med Superselmas forening som har vært en foreldredrevet forening siden 2013. De har gitt lysglimt til kreftsyke barn i hele Norge. Superselma-prosjektet ble fra 2016 Støtteforeningen for Kreftrammede sitt hovedprosjekt for barn. Prosjektet gir LYSGLIMT til barn med kreft i hele landet og har stort fokus på å gi midler til kompetanse til helsepersonell.

Vi er opptatt av:

 • Tett dialog med pasienter, pårørende og helsepersonell for å hjelpe på beste måte
 • Ta vare på foreldrene og søsken til barn med kreft
 • At veien for å få hjelp er kort. Vi tar avgjørelser fortløpende
 • Møte pasienter og pårørende i den situasjonen de befinner seg i der og da med respekt, forståelse og ydmykhet.
 • Gi bedre kompetanse til helsepersonell
 • Kvalitetssikre at pengene blir brukt som avtalt på helseinstitusjonene

Aktiviteter

Vi har en tett dialog med helsepersonell på institusjonene. Dette bidrar til et godt grunnlag for å kartlegge hvordan vi kontinuerlig kan hjelpe personalet, pasientene og pårørende på beste måte.

SfK har tilrettelagt for god kvalitetssikring og oppfølging av prosjektene vi støtter. Målet med dette er å kunne vise til hva vi har oppnådd med å gi pengene til kreftsaken og få fremdrift i prosjektene.

Følgende aktiviteter har vært gjennomført i 2018:

Kompetanseheving av helsepersonell:
SfK har fortsatt stor økning av søknader fra helsepersonell som søker midler til deltakelse på kurs/konferanser som omhandler kreft. Dette mener vi er viktig slik at helsepersonell kan tilegne seg ny og nødvendig kunnskap og samtidig kommer sammen på tvers av sykehusregionene og får utveksle kunnskap og erfaring.

Innvilget midler til kompetanse, utstyr etc .for helsepersonell fra hele landet:

 • Landskonferansen i palliasjon: Lindrende avdeling Bråset. 60.000,-
 • NOBOS: Vestre Viken HF Drammen. 91.695,-
 • Sykehuset Skien- Kurs Montebellosenteret.6.500,-
 • Overlege ved Haukeland Universitetssykehus: hospitering på barnesykehus i California med særlig fokus på benmargstransplantasjoner, leukemi, lymfom, nevroblastom og sen-effekter hos barn. 20.000,-
 • Avansert Hjemmesykehus Ullevål, OUS: midler til sluttføring av prosjekt som blir budsjettert videre under ordinær sykehusdrift fra 2019. 200.000,-
 • Avansert Hjemmesykehus Ullevål, OUS: uniformer med egen logo til hjemmesykehus- teamet
 • Ahus- hjemmesykehus for barn: uniformer med egen logo til hjemmesykehus- teamet

Innovasjon for hjemmesykehus for barn:

Oslo Universitetssykehus(Ous), Ullevål- Avansert hjemmesykehus for barn (Ahs):
Ahs er en seksjon i Kvinne- og barneklinikken, Ous som flytter sykehuset hjem. Dvs. at de gir barn og ungdom tilbud om behandling, pleie og oppfølging hjemme i stedet for på sykehus. Ahs startet som et lite innovasjonsprosjekt for omtrent ti år siden. Hjemmesykehuset betyr mye for barna og familiene deres. De får flere dager i barnehagen og på skolen, og de har bedre trivsel når de lever i sin vanlige hverdag. – I løpet av 2019 får OUS også et eget Palliativt barneteam,

SfK har siden prosjektstart i 2008 vært med på å bygge opp Avansert hjemmesykehus for barn.

Med bakgrunn i gjennomføringen av dette prosjektet har det nå blitt tatt inn under ordinær sykehusdrift fra 2019. Samtidig har vi opparbeidet et godt grunnlag for å hjelpe flere sykehus som ønsker å starte opp hjemsykehus for barn. Oslo Universitetssykehus er en foregangseksempel for hele landet.

Diverse privatpersoner:
Vi hjelper årlig en rekke enkelttilfeller som henvender seg til oss igjennom helsepersonell eller direkte. Vi prøver så godt vi kan å skreddersy vår støtte etter hvert enkelte tilfelle.

Dette være seg alt fra spadag, hotelltur for familie, kreftsyke barn og kreftsyke voksne, eller pårørende; da særlig der barn er pårørende. Vi gir lysglimt til både voksne, barn og pårørende.

Vi gir gavekort/pengestøtte der pasienter/pårørende er i vanskelig økonomisk situasjon grunnet kreftsykdom, vi gir bort leker, opplevelser og vi lytter og støtter.

Utdelte lysglimt voksen:

 • Reise for kreftpasient med partner til Island
 • Opphold på hotell og i parken for kreftpasient med familie i Dyreparken i Kristiansand
 • Opphold og behandling for flere kreftpasienter med partner/følge på Holmsbu Spa
 • Opphold og behandling for etterlatte foreldre på Holmsbu Spa
 • Ferietilskudd for kreftpasient som ønsket å være sammen med barna sine med diverse aktiviteter
 • Tilskudd til ferie med kreftsyk alene mor med tre barn
 • 20 pasienter i økonomisk uføre har fått gavekort og tilpassede gavepakker
 • 20 pasienter fikk julekurv full av overraskelser og tilpassende juleønsker
 • Flere pårørende barn har mottatt tilpassende lysglimt

Superselma-prosjektet:
Prosjektet skal styrke arbeidet rettet mot barn med kreft. Målet er kunne nå ut til flere barn som trenger hjelp. Vi gir også lysglimt til voksne kreftpasienter og deres pårørende.

Utdelte lysglimt barn:

 • Leker, aktiviteter, gavekort på kino og pizza etc. til søsken som er pårørende til kreftsyke barn.
 • Bamser, premier, leker, aktiviteter, premier til barneavdelinger som barna kan glede seg over i lange dager på sykehus.
 • Playstation, nintendo, lego, lekesett til flere barn som har hatt spesifikke ønsker
 • Flere pårørende foreldre har fått hotell, spa og turer tilpasset sitt behov
 • Flere familier som har et barn med kreft har fått tilpasset opphold/helg på hotell, ferie, hyttetur, Dyreparken, Abrahavn, Bjørneparken, Tusenfryd etc.
 • Gavekort til foreldre med kreftsykt barn pga. økonomiske utfordringer
 • Klær og diverse. utstyr til familier som har økonomiske utfordringer
 • Sommergaver til barn som må tilbringe sommer/ferie på sykehus
 • Julegaver/lysglimt til mange barn og deres søsken/familie som trengte lysglimt i julehøytiden
 • Flytur t/r kreftsyk ungdom som ønsket å komme hjem mellom behandlinger
 • Ridetur/rideutstyr som rehabiliteringsprosess ungdom

Kaptein Sabeltann:
Ble gjennomført i august. Vi er samarbeidspartner med Kristiansand Dyrepark og har siden 1997 gledet familier på tre dagers drømmetur til Dyreparken i Kristiansand. Familiene som er med oss på tur er i en vanskelig livssituasjon. De trenger avlastning, støtte og energi. De er påvirket av lange dager på sykehus over flere år og tunge stunder. Vi hadde med oss 14 familier. De trenger tid sammen som familie.

Noen familier kan ikke delta pga. cellegiftkurer/behandling og vi har hjulpet 15 familier med eget opphold i Dyreparken + hotell utenom arrangementet.

Barnas Jul:
For 18. år på rad delte vi ut pengegaver til barneavdelingene på sykehus over hele landet. Pengene ble brukt til diverse aktiviteter som gjorde det ekstra hyggelig for de barna med familie som måtte tilbringe julehøytiden på sykehuset. Vi skiller ikke på diagnoser her, så alle barn som er på sykehuset i denne perioden får nyte godt av dette.

På enkelte avdelinger har vi i tillegg delt ut leker og andre ting til aktiviteter og moro, for at pengene skal få umiddelbar nytte for barna. Vi er nøye med å få tilbakemeldinger på hva pengene er brukt til, slik at våre gavebidrag ikke bare blir stående på sykehusets gavekonto.

Fremtidig utvikling

Foreningen vil fortsette å ha stort fokus mot innsamling fra privatpersoner og målrettet møtevirksomhet med næringslivet. Det er fokus på å opparbeide seg et større nettverk av samarbeidspartnere. Det var målet i 2017 og 2018 å få flere signerte samarbeidsavtaler med bedrifter, få bredre fokus på å få flere bedrifter og privatpersoner i aktivitet via Team Superselma. Dette har gitt gode resultater i flere signerte avtaler og flere samarbeidspartnere. Dette vil fortsatt være fokus i årene fremover.

Videre målsetting er å opprettholde og videreutvikle det gode grunnlaget som foreningen har lagt for videre drift. Superselma-prosjektet har blitt et merkevarenavn og vi merker økt fokus fra alle kanter av landet. Prosjektet viser en stor økning i innsamlede midler og antallet barn med kreft vi har hjulpet stiger fra år til år.

Foreningen opprettholder strategien for å få flere faste, private givere; noen som vil lønne seg over tid.

Målet vårt er å jobbe videre med strategier for følgende:

 • Maredsføring av Superselma-prosjektet
 • Aktiv oppfølging av digitalisering
 • Hjelpe flere kreftpasienter og pårørende
 • Hjelpe flere voksne med kreft
 • Bli bedre kjent med kreftavdelinger for voksne
 • Jobbe bredere med Team Superselma som gir markedsføring, donasjoner og bredere deltagelse/samarbeid med næringslivet
 • Følge trender innen fundraising for fremtidig utvikling

Regnskap 2018

SfK har i 2018 hatt en positiv utvikling og har fått inne flere gavemidler sammenlignet med fjoråret og sammenslåingen med Superselma har gitt foreningen et løft som gjør at foreningen kan bidra mer i kreftsaken. Andel av innsamlede midler som går til formål er på 87% i 2016 mot 85% i 2015. Foreningen har en formålskapital (egenkapital) på 35% i 2016 mot 26% i 2015. Positiv formålskapital er med på å gi foreningen handlingsmulighet når nye prosjekter skal støttes. Styret er svært fornøyd med årets aktivitet og ser positivt på fremtiden.

Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av SfK sine eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat.


Fortsatt drift

Styret bedømmer at foreningens planer og finansielle stilling vil sikre fortsatt drift av virksomheten i tiden fremover (se eget avsnitt ”fremtidig utvikling”). I samsvar med regnskapslovens § 3 – 3 bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelse av regnskapet.

Arbeidsmiljø, personale og likestilling

Foreningen hadde 4 ansatte pr 31.12.17, to kvinner og to menn. Arbeidsmiljøet anses som godt, foreningen har et positivt syn på likestilling og arbeider med å fremme full likestilling mellom kvinner og menn. Styret består av 2 menn og 2 kvinner.

SfK fikk i 2018 et aktiviterskudd på NOK 224 124,-. Styret foreslår at netto resultatet overføres til annen formålskapital (annen egenkapital).