Om oss

Støtteforeningen for Kreftrammede-Superselma arbeider for å skape Lysglimt, kunnskap og håp for kreftsaken.

Organisasjonens hovedoppgave er å bidra kreftsaken på en helhetlig måte der både pasienten, de pårørende og helsepersonell står i fokus.

Støtteforeningen for Kreftrammede ( SfK), har siden 1991 arbeidet for å gi Lysglimt, kunnskap og håp for kreftsaken.SfK er en frivillig, uavhengig og landsdekkende organisasjon.

Organisasjonens hovedoppgave er å bidra kreftsaken på en helhetlig måte der både pasienten, pårørende og helsepersonell står i fokus. Foreningen har lokaler i Asker kommune.

Innsamlede midler skal benyttes til:

 • Kurs/kompetanseheving av helsepersonell som arbeider med kreftpasienter
 • Kjøp av medisinsk utstyr til helseinstitusjoner for behandling av kreft
 • Gi kreftrammede og pårørende hjelp i en vanskelig tid
 • Bidra til kreftforskning

Vi er opptatt av:

 • Tett dialog med pasienter, pårørende og helsepersonell for å hjelpe på beste måte
 • Ta vare på foreldrene og søsken til barn med kreft
 • At veien for å få hjelp er kort. Vi tar avgjørelser fortløpende
 • Møte pasienter og pårørende i den situasjonen de befinner seg i der og da med respekt, forståelse og ydmykhet.
 • Gi bedre kompetanse til helsepersonell
 • Kvalitetssikre at pengene blir brukt som avtalt på helseinstitusjonene

Aktiviteter

Vi har en tett dialog med helsepersonell på institusjonene. Dette bidrar til et godt grunnlag for å kartlegge hvordan vi kontinuerlig kan hjelpe personalet, pasientene og pårørende på beste måte.

SfK har tilrettelagt for god kvalitetssikring og oppfølging av prosjektene vi støtter. Målet med dette er å kunne vise til hva vi har oppnådd med å gi pengene til kreftsaken og få fremdrift i prosjektene. Vi ønsker at vår hjelp skal være bærekraftig.

Superselma-prosjektet er foreningens barneprosjekt.
Vi vet at smil og glede gir styrke og utholdenhet til å stå videre i kampen for overlevelse.

Av og til hender det at Lysglimtet ikke rekker frem, noe som minner oss på hvor alvorlig denne sykdommen er! Da er det ekstra viktig å ta vare på pårørende.

Hver uke mottar vi søknader fra noen som trenger et LYSGLIMT. Vi strekker oss  langt for å gjøre det lille ekstra og skreddersy vår hjelp for å ta vare på barn og familien som er rammet av kreft.

Vi er opptatt av:

 • Tett dialog med familien for å hjelpe på beste måte
 • Ta vare på foreldrene og søsken
 • At veien for å få hjelp er kort. Vi tar avgjørelser fortløpende
 • Møte foreldrene og barna i den situasjonen de befinner seg i der og da med respekt, forståelse og ydmykhet.
 • Gi bedre kompetanse til helsepersonell