Om oss

Støtteforeningen for Kreftrammede-Superselma arbeider for å skape Lysglimt, kunnskap og håp for kreftsaken. Organisasjonens hovedoppgave er å bidra kreftsaken på en helhetlig måte der både pasienten, de pårørende og helsepersonell står i fokus.

 

 

Styrets redegjørelse for 2021

Støtteforeningen for Kreftrammede, SfK

Virksomheten

Støtteforeningen for Kreftrammede er nå inne i sitt 30. driftsår. Foreningen arbeider for å gi Lysglimt, kunnskap og håp for kreftsaken.

Superselma-prosjektet er foreningens barneprosjekt.

Organisasjonens hovedoppgave er å bidra kreftsaken på en helhetlig måte der både pasienten, pårørende og helsepersonell står i fokus. Foreningen har lokaler i Asker kommune.

Innsamlede midler skal benyttes til:

 • Kurs/kompetanseheving av helsepersonell som arbeider med kreftpasienter
 • Kjøp av medisinsk utstyr til helseinstitusjoner for behandling av kreft
 • Gi kreftrammede og pårørende hjelp i en vanskelig tid
 • Bidra til kreftforskning

Vi er opptatt av:

 • Tett dialog med pasienter, pårørende og helsepersonell for å hjelpe på beste måte
 • Ta vare på foreldrene og søsken til barn med kreft
 • At veien for å få hjelp er kort. Vi tar avgjørelser fortløpende
 • Møte pasienter og pårørende i den situasjonen de befinner seg i der og da med respekt, forståelse og ydmykhet.
 • Gi bedre kompetanse til helsepersonell
 • Kvalitetssikre at pengene blir brukt som avtalt på helseinstitusjonene

Aktiviteter

Vi har en tett dialog med helsepersonell på institusjonene. Dette bidrar til et godt grunnlag for å kartlegge hvordan vi kontinuerlig kan hjelpe personalet, pasientene og pårørende på beste måte.

SfK har tilrettelagt for god kvalitetssikring og oppfølging av prosjektene vi støtter. Målet med dette er å kunne vise til hva vi har oppnådd med å gi pengene til kreftsaken og få fremdrift i prosjektene. Vi ønsker at vår hjelp skal være bærekraftig.

Følgende aktiviteter har vært gjennomført i 2021:

Kompetanseheving av helsepersonell:
SfK har fokus på kompetanseheving. Dette mener vi er viktig slik at helsepersonell kan tilegne seg ny og nødvendig kunnskap og samtidig kommer sammen på tvers av sykehusregionene og får utveksle kunnskap og erfaring. Grunnet covid 19-situasjonen var det få fysiske kurs/konferanser og innvilgning av midler til dette ble flyttet til 2022.

Diverse privatpersoner:
Vi hjelper årlig en rekke enkelttilfeller som henvender seg til oss igjennom helsepersonell eller direkte. Vi prøver så godt vi kan å skreddersy vår støtte etter hvert enkelte tilfelle.

Dette være seg alt fra spadag, hotelltur for familie, kreftsyke barn og kreftsyke voksne, eller pårørende; da særlig der barn er pårørende. Vi gir lysglimt til både voksne, barn og pårørende.

Vi gir gavekort/pengestøtte der pasienter/pårørende er i vanskelig økonomisk situasjon grunnet kreftsykdom, vi gir bort leker, opplevelser og vi lytter og støtter.

Utdelte Lysglimt voksen:

 • Opplevelsesreise til Dyreparken for 5 kreftrammede barnefamilier, der mor eller far er syke eller mistet en forelder
 • 20 pasienter i økonomisk uføre har fått gavekort og tilpassede gavepakker
 • 20 pasienter fikk julekurv/påskepakker full av overraskelser og tilpassende ønsker
 • Flere pårørende barn har mottatt tilpassende Lysglimt

Superselma-prosjektet:
Prosjektet skal styrke arbeidet rettet mot barn med kreft. Målet er å kunne nå ut til flere barn og ungdom som trenger hjelp.

Utdelte Lysglimt barn og ungdom:

 • Leker, aktiviteter og gavekort til søsken som er pårørende til kreftsyke barn
 • Bamser, leker, aktiviteter, premier til barneavdelinger
 • 30 barn og unge fikk Playstation, Nintendo, lego eller lekesett utifra konkrete ønsker
 • Flere familier som har et barn med kreft har fått tilpasset opphold/helg på hotell/ferie i Dyreparken
 • Gavekort til foreldre med kreftsykt barn pga. økonomiske utfordringer
 • Julegaver/Lysglimt til mange barn og deres søsken/familie i julehøytiden
 • Gaming PC`er til kreftsyk ungdom
 • IPAD´er til kreftsyk ungdom
 • Opphold i Dyreparken for flere kreftrammede barnefamilier. Skreddersydd etter familienes ønske, behov og tilstand

Sykkelprosjekt- Sparebank 1/Spleis:

Vi fikk 100.000 til å kjøpe el-sparkesykler. Grunnet utfordringer i pandemien har dette blitt flyttet til vår/sommer 2022 og vil komme barn og unge som ønsker el-sparkesykkel til gode.

Sørlandet Sykehus, Kristiansand- barneavdelingen:

Ikea Sørlandet har hjulpet oss med å levere masse leker, aktiviteter, interiør som avdelingen ønsket seg.

Oslo Universitetssykehus, Avansert hjemmesykehus for barn, Ullevål:

Vi leverte leker/premier, tyggegummi, velværeprodukter, klistremerker og andre spesifikke ønsker til barn og ungdom. De fikk masse påfyll av kaffe og flere uniformer med hjemmesykehusets logo.

Kaptein Sabeltann:
Ble gjennomført 5.-7. august. Vi er samarbeidspartner med Kristiansand Dyrepark og har siden 1997 gledet familier på tre dagers drømmetur til Dyreparken i Kristiansand. Familiene som er med oss på tur er i en vanskelig livssituasjon. De trenger avlastning, støtte og energi. De er påvirket av lange dager på sykehus over flere år og tunge stunder. I 2021 var mange familier preget av covid-19 situasjonen. Vi hadde med oss 70 reisende, hvorav mange familier er store og har mange barn. De trenger tid sammen som familie.

Noen familier kan ikke delta pga. cellegiftkurer/behandling og vi har hjulpet 10 familier med eget opphold i Dyreparken + hotell utenom arrangementet.

Barnas Jul:
Hvert år deler vi ut pengegaver til barneavdelingene på sykehus over hele landet. Pengene ble brukt til diverse aktiviteter som gjorde det ekstra hyggelig for de barna med familie som måtte tilbringe julehøytiden på sykehuset. Vi skiller ikke på diagnoser her, så alle barn som er på sykehuset i denne perioden får nyte godt av dette. Grunnet covid-19 kartla vi sammen med helsepersonell behovet for hjelp fordi aktiviteter, juletrefest etc. ble avlyst grunnet covid.

På mange avdelinger delte vi i stedet ut leker, gaver og andre ting til aktiviteter og moro, for å gi umiddelbar nytte for barna. Mange barn måtte være på isolat og derfor delte vi ut skreddersydde gavepakker til hvert enkelt isolatrom. Mange sykehus fikk tilkjørt leker, gaver og julehygge som ble overlevert utenfor pga smitterestriksjoner.

Produkter:

Vi har delt ut en rekke produkter til store verdier som vi har fått fra leverandører i hele landet. Produktene har blitt sendt til voksne kreftpasienter, pårørende og kreftsyke barn. Mange barneavdelinger har i tillegg fått tilsendt eller utdelt store mengder produkter igjennom hele året.

Tusen takk til Kiilto Clean  ASA, Perrigo Norge AS, Nisim Scandinavia AS, Cutrin Norge, Sørlandschips AS, Multibev AS, New Wave Norway AS, Norgesplaster AS, Baxt AS,NORREK Dypfrys AS, Plus Plus AS, Acer Computer AS, Intersource, SKG Emballasje, Norgesgruppen, Ronald MC`Donald barnefond, Egon Stavanger, Lucky Bowl Drammen, Vigmostad & Bjørke, Cappelen Dam, Egge Gård, Grand Hotel Quality Kongsberg/Kongsberg skisenter, Polar Seafood AS.

Fremtidig utvikling

Vi har stor tro på organisasjonens fremtid og det er økende behov for vekst.

Det er mange og krevende arbeidsoppgaver som nå har kommet på plass og vi brukte mye av 2020 og 2021 for å oppstart, tilrettelegging og iverksetting av en del av tiltakene.

Foreningen vil stadig tilegne seg mer kunnskap om fundraising, videreutvikle bedriftsmarkedet, flaskepantprosjektet og aktiviteter rettet mot bedrifter.

Videre målsetting er å opprettholde og videreutvikle det gode grunnlaget som foreningen har lagt for videre drift. Superselma-prosjektet anser vi nå som å ha bli et merkevarenavn og at vi nå «EIER» ordet LYSGLIMT i innsamlingsbransjen. Det skal jobbes mer med markedsføring av dette.

Foreningen har siden 2019 gjennomgått endringer i organisasjonen og har jobbet frem en tydeligere strategi for 2021-2025. Det fokuseres også 10 års planer.

Hovedfokus for dette er:

 • Kompetanse-bransjekunnskap
 • Digitalisering/IT
 • Lønnsomme prosjekter
 • Økonomi
 • Markedsføring og informasjonsarbeid
 • Kreativitet
 • Fremdrift

Vi ønsker å styrke Superselma- prosjektet som per i dag skal styrke arbeidet rettet mot barn med kreft. Målet er å jobbe frem et prosjekt i samarbeid med helsevesenet som gjør det mulig at alle barn som får kreft får opplysninger om Superselma-prosjektet i sitt første møte med sykehuset som tilrettelegger for videre pakkeforløp. Videre vil vi jobbe frem en strategi om å gjøre Superselma-prosjektet diagnoseuavhengig.

Vi vil opprettholde kjernen i alle våre prosjekter og vurderer fortløpende hvordan vi kan endre innsamlinger, metoder og utvikle kreative ideer for å samle inn penger.

Videre målsetting er å opprettholde og videreutvikle det gode grunnlaget som foreningen har lagt for videre drift.

Regnskap 202

Innsamlede midler for 2021 er på samme nivå som fjoråret og aktivitetsoverskuddet er også i år positivt. Noe av overskuddet skyldes at noen aktiviteter er forskjøvet til 2022. Det er ikke noe mål for foreningen å gå med aktivitetsoverskudd, men det gir en større handlefrihet i kommende prosjekter. Andel av innsamlede midler som går til formål er på 79,6% i 2021 mot 79,7% i 2020. Foreningen har en formålskapital (egenkapital) på 67% i 2021 mot 63% i 2020. Positiv formålskapital er med på å gi foreningen handlingsmulighet når nye prosjekter skal støttes. Styret er svært fornøyd med årets aktivitet og ser positivt på fremtiden.

Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av SfK sine eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat.

Fortsatt drift

Styret bedømmer at foreningens planer og finansielle stilling vil sikre fortsatt drift av virksomheten i tiden fremover (se eget avsnitt ”fremtidig utvikling”). I samsvar med regnskapslovens § 3 – 3 bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelse av regnskapet.

Arbeidsmiljø, personale og likestilling

Foreningen hadde 5 ansatte pr 31.12.21, tre kvinner og to menn. Arbeidsmiljøet anses som godt, foreningen har et positivt syn på likestilling og arbeider med å fremme full likestilling mellom kvinner og menn. Styret består av 3 menn og 2 kvinner.

Miljørapportering

Styret kjenner ikke til forhold i bedriften som medfører forurensning av det ytre miljø.

Årsresultat og disponeringer

SfK fikk i 2021 et aktivitetsoverskudd på NOK 311 196,-. Styret foreslår at netto resultatet overføres til annen formålskapital (annen egenkapital)

Asker, 5.april 2022