Hvorfor er det så viktig med kompetanse?

Hvorfor er det så viktig å bidra til bedre kompetanse blant helsepersonell? Er de ikke ferdig utlært? Det viktigste må vel være å redde liv!? Dette er noen av de spørsmålene vi møter.

Man blir aldri helt utlært, kreft er veldig komplekst og behovene hos pasienter og pårørende som er berørt av kreft er forskjellig. JA, det er viktig med forskning og det er viktig å redde liv. Men prosessen fra du blir syk, kan være lang og mangfoldig

Hvorfor er det så viktig å gi helsepersonell bedre kompetanse?

Tenk deg at du selv eller en av dine nærmeste får kreft. Du får dommen og hva tenker du da? Hva trenger du? Er det informasjon, omsorg, forståelse, medisin, en skulder å gråte på, håp, god behandling eller god oppfølging? Kanskje litt av alt?

Vi prøver å illustrerer hvorfor vi virkelig tar av oss hatten for helsepersonell!
Hvorfor synes vi det er så viktig å jobbe med å gi kompetanse og støtte til helsepersonell?
Jo, det er fordi de har en kompleks arbeidssituasjon, de møter syke mennesker på sitt beste og på sitt verste, de skal vite faget sitt, de skal være medmenneske, vise omsorg, være munter, vite hva de skal si til pårørende, de skal svare på spørsmål man ofte ikke har svaret på, de er engler og enkeltes eneste venn i en tung stund.
Derfor brenner vi for at helsepersonell som jobber med kreft skal få faglig påfyll, få truffet og snakket med andre i helsevesenet, få inspirasjon, lære mer, ta vare på seg selv og sine kolleger.

Kreft er en tung diagnose og kreftpasienter og deres pårørende bør få møte helsevesenet på sitt aller beste.

Aldri før har vi fått så mange henvendelser fra helsepersonell som ønsker å delta på konferanser, seminarer og kurs. De vil lære mer. Nå kan du gi de muligheten! Og vi vet at dette er kjærkomment og fører til et løft i motivasjonen og kunnskapen på enhver avdeling.

Vi vet at din hjelp nytter og sammen kan vi komme enda et skritt nærmere en bedre tid for kreftsaken!

Vil du hjelpe?:

      • SMS: LYSGLIMT 200 til 2377 (eller bytt beløp).
      • Kontonummer: 9858.05.13255- merk med kunnskap
      • VIPPS til 77762 (merk gjerne med kunnskap)