PERSONVERNERKLÆRING – VILKÅR – BETINGELSER

BRUK AV DETTE NETTSTEDET ER UNDERLAGT FØLGENDE VILKÅR OG BETINGELSER

Dette er generell informasjon om hvordan Støtteforeningen for Kreftrammede behandler personopplysninger. At vi behandler personopplysningene dine betyr at vi blant annet samler inn, registrerer og lagrer opplysninger du har gitt oss når du har vært i kontakt med oss. 

Det er en rekke krav til hvordan opplysningene dine skal behandles for å ivareta ditt personvern på en lovlig og sikker måte. Nedenfor kan du lese om hvordan vi behandler personopplysningene dine.

Støtteforeningen for Kreftrammede-Superselma vil at du skal vite at vi tar personvern på alvor. Vi er avhengig av tillit hos våre givere og kreftrelatert fagmiljø, og ønsker at kreftpasienter og deres pårørende har stor tillitt og trygghet til oss. Det er viktig for oss å ivareta denne tilliten ved å behandle personopplysninger lovlig og med respekt. Dette innebærer at vi har gode, oppdaterte og tilstrekkelige rutiner for behandlingen av personopplysninger, og at dette er et fokusområde i vår organisasjon.

 1. Ved å bruke dette nettstedet godtar du disse vilkårene og betingelsene. De trer i kraft fra første gang du besøker nettsiden vår.
 2. Bruk av våre logoer, vårt navn/prosjektnavn eller markedsmateriell skal avtales skriftlig før du tar det i bruk. Vi forbeholder oss retten til å kreve at vår logo fjernes fra nettsteder eller utskrevet materiale, hvis dette ikke er fordelaktig for oss.
 3. Våre dokumenter, brosjyrer og nettsteder tilbyr vi for at du skal kunne bruke dem og få relevant informasjon om vårt arbeid for kreftsaken. Du kan kopiere eller skrive ut informasjon for privat bruk. Innholdet kan ikke brukes til kommersielle formål uten skriftlig godkjenning fra Støtteforeningen for Kreftrammede.
 4. Bilder og illustrasjoner som brukes på dette nettstedet tilhører Støtteforeningen for Kreftrammede eller andre opphavsrettsinnehavere. De kan ikke reproduseres eller brukes uten skriftlig godkjenning fra Støtteforeningen for Kreftrammede eller opphavsrettsinnehaveren.
 5. Hvis det er noen konflikter mellom disse vilkårene og betingelsene, og reglene eller de spesifikke bruksvilkårene knyttet til spesifikt materiale, gjelder det sistnevnte.

Hvorfor behandler vi personopplysninger om deg? 

Vi behandler dine personopplysninger fordi du har vært i kontakt med oss i forbindelse med:

 • At du har søkt støtte, rådgivning, informasjon per e-post, telefon, brev eller annet medium: Støtteforeningen for Kreftrammede behandler personopplysninger om deg som tar kontakt med oss for å få hjelp, støtte eller rådgiving. Ved å henvende deg oss samtykker du til at vi behandler personopplysningene dine. Disse opplysningene er i stor grad sensitive, og faller derfor inn under særlige kategorier av personopplysninger. Vi behandler derfor disse opplysningene med største respekt og forsiktig.
 • At du har vært med oss på arrangement eller tur:Støtteforeningen for Kreftrammede behandler personopplysninger om deg som har vært med oss på ett av våre arrangement. Ved å søke om å bli med oss på tur/arrangement, har du samtykket til at vi behandler personopplysningene dine. Disse opplysningene er i stor grad sensitive, og faller derfor inn under særlige kategorier av personopplysninger. Vi behandler derfor disse opplysningene med største respekt og forsiktig. .
 • At du er fastgiver/giver: Dersom du er fastgiver/giver til Støtteforeningen for Kreftrammede trenger vi å behandle dine personopplysninger for å administrere dette. Ved å forplikte deg til å være fastgiver/giver har vi inngått en avtale med deg som gir oss rett til å behandle de nødvendige personopplysningene.
 • At du har gitt oss enkeltgaver én eller flere ganger via SMS, vipps, direkte bankoverføring, på giro eller annet medium: Dersom du har gitt oss enkeltgaver én eller flere ganger, har du samtykket til at vi behandler dine personopplysninger vi får i forbindelse med denne gaven. Husk at det å kjøpe et produkt, for eksempel ”Lysglimt-trøye” eller andre produkter i vår nettbutikk, også regnes som å gi oss en gave.
 • At du har meldt deg på vårt nyhetsbrev: Dersom du har meldt deg på vårt nyhetsbrev har du samtykket til at vi behandler de personopplysningene du ga oss i forbindelse med at du meldte deg på.
 • At du er eller har vært mottaker av informasjonsmateriell: Støtteforeningen for Kreftrammede behandler personopplysninger om mottakere av informasjonsmateriell. Ved å be om dette informasjonsmateriellet, eller å takke ja til at vi sender det til deg, har vi en berettiget interesse i å behandle de personopplysningene du ga oss i den forbindelse.

Hvor henter Støtteforeningen for Kreftrammede personopplysningene om deg fra? 

For det aller meste behandler vi personopplysninger du gir direkte til oss. Som vi har forklart innledningsvis, gir du oss for eksempel personopplysninger når du tar kontakt med oss om du har spørsmål eller trenger hjelp, eller når du gir oss en gave.

Noen ganger ber vi andre om dine personopplysninger via våre kontakter i helsevesenet. For eksempel når sykepleiere/helsepersonell tar kontakt med oss på vegne av en pasient/pårørende som trenger hjelp. Dette gjøres kun når helsepersonell har fått tillatelse fra pasienten/pårørende og de har sagt at det er greit først.

Hvilke personopplysninger behandler Støtteforeningen for Kreftrammede om deg?

Hva slags personopplysninger Støtteforeningen for Kreftrammede behandler om deg avhenger av hvordan du er kommet i kontakt med oss.

Personopplysningene vi behandler er typisk:

 • Kontaktopplysninger som navn, telefonnummer, adresse og e-postadresse.
 • Personnummer
 • Giverhistorikk som for eksempel om du er fastgiver, når du gav oss en gave sist og hvor mye du har gitt.
 • Opplysninger om at du har tatt kontakt fordi du er kreftpasient, pårørende eller helsepersonell. For eksempel at du forteller oss om din helse, hvor du bor, diagnose, hvilket sykehus du blir behandlet på og hva historien din er.

Hvordan behandler Støtteforeningen for Kreftrammede dine personopplysninger? 

Hvordan vi kan behandle dine personopplysninger følger strenge lover og regler. Støtteforeningen for Kreftrammede må følge den norske personopplysningsloven og EUs personvernforordningen General Data Protection Regulation 2016/679 når vi behandler dine personopplysninger.

Hva vi gjør med dine personopplysninger avhenger av hvorfor du har kontaktet oss:

 • Dersom du er fastgiver/giver, registrerer vi opplysningene dine i våre giverdatabaser. Disse databasene hjelper oss med å administrere giverforholdet. At du er fastgiver/giver innebærer også at du får informasjon om arbeidet vårt, enten per e-post, brev eller annet medium.
 • Dersom du har gitt oss én eller flere enkeltgaver, registrerer vi opplysningene dine i våre giverdatabaser. Disse databasene hjelper oss med å administrere giverforholdet.
 • Dersom du har tatt kontakt med oss fordi du trenger hjelp fordi du eller noen du kjenner har kreft, lagrer vi opplysningene du gir oss for å behandle din henvendelse. Siden disse opplysningene er sensitive, behandler vi derfor disse opplysningene med største respekt og forsiktig.
 • Dersom du har meldt deg på vårt nyhetsbrev, lagrer vi dine kontaktopplysninger i et program som er laget for å sende ut nyhetsbrev til mange mottakere på en effektiv måte. Dette programmet bruker vi til å sende deg nyhetsbrev og informasjon om oss. Vi bruker Mailchimp til utsendelse av nyhetsbrev.
 • Dersom du er eller har vært mottaker av informasjonsmateriell, lagrer vi dine kontaktopplysninger slik at vi kan ta kontakt med deg med for eksempel oppdatert informasjon.

Hvordan tar Støtteforeningen for Kreftrammede vare på personopplysningene dine? 

Vi beskytter dine personopplysninger på ulike måter, for eksempel gjennom brannmurer, passord og ved å kontrollere hvem som har tilgang til bygningene våre. Det er bare godkjente personer som kan få tilgang til personopplysningene dine, og vi sikrer at våre ansatte bare behandler personopplysninger i datasystemene på en lovlig måte.

Hvem kan få utlevert dine personopplysninger fra Støtteforeningen for Kreftrammede? 

Vi utleverer ikke dine personopplysninger til noen andre uten at du sier det er greit.

 • Vi gir giverinformasjon til skattemyndighetene for å sikre at giverne våre får fradrag for gaver til veldedige organisasjoner.
 • Overføring av personopplysninger til databehandlere anses ikke som utlevering.

Støtteforeningen for Kreftrammedes bruk av databehandlere 

I noen tilfeller bruker Støtteforeningen for Kreftrammede andre virksomheter til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne – det vil si at vi bruker databehandlere. Databehandlerne kan være leverandører av systemer som e-postklient, systemene hvor vi laster opp opplysninger om giverne våre og skyløsninger hvor vi kan lagre opplysningene vi får fra dere som spør oss om hjelp.

At andre hjelper til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne regnes ikke som å utlevere personopplysninger.

Siden databehandlerne behandler personopplysninger på vegne av oss, passer vi på å ha avtaler som sikrer at personopplysningene behandles i tråd med personvernregelverket og de kravene stiftelsen stiller til behandling av personopplysninger. Vi stiller de samme kravene til at databehandlerne skal behandle personopplysningene lovlig og med respekt, som vi gjør til oss selv.

Hvor lenge oppbevarer vi personopplysningene dine? 

Støtteforeningen for Kreftrammede oppbevarer personopplysningene dine så lenge vi har gyldig formål og behandlingsgrunnlag til å behandle opplysningene. Dette betyr for eksempel at dersom vi behandler personopplysninger om deg fordi du har samtykket til at vi kan gjøre det, må vi slette eller anonymisere personopplysningene dersom du trekker ditt samtykke og vi ikke har andre lovlige grunner til å oppbevare opplysningen. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppsagt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt, med mindre vi da har andre lovlige grunner til å oppbevare opplysningene.

Personopplysninger som behandles for å ivareta en berettiget interesse for Støtteforeningen for Kreftrammede skal slettes når det ikke lenger er mulig å dokumentere en berettiget interesse som må veie tyngre enn hensynet til den registrerte. Dette kan for eksempel være fordi behovet for opplysningene ikke lenger er like sterkt, eller fordi opplysningene etter en tid blir utdaterte.

Hvem er behandlingsansvarlig for personopplysningene Støtteforeningen for Kreftrammede behandler om deg? 

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler om deg er Støtteforeningen for Kreftrammede ved Daglig leder Marianne Kristiansen.

Kontaktinformasjonen til Støtteforeningen for Kreftrammede:

Støtteforeningen for Kreftrammede

Bankveien 7, 1383 Asker

E-post: postkasse@sfk.no

Tlf.: 66987100

Org.nr.:963064853 MVA

Hvilke rettigheter har du når vi behandler personopplysninger om deg? 

Reglene om personvern skal sikre at dine personopplysninger blir behandlet på en lovlig og sikker måte. I tillegg gir disse reglene deg noen viktige rettigheter som vi må oppfylle når vi behandler personopplysninger om deg.

For det første har du rett på innsyn i hvilke personopplysninger Støtteforeningen for Kreftrammede har registrert om deg. Dette innebærer at du har rett til å få informasjon om:

 • Hvilke konkrete personopplysninger vi behandler om deg,
 • hvor disse er hentet fra,
 • til hvilke formål (oppgaver) de blir brukt
 • om det har blitt videreformidlet til noen andre, og hvem de i så fall har blitt gitt videre til.

Henvendelsen og opplysningene skal gis skriftlig, og elektronisk dersom forespørselen er elektronisk.

 • Rett til å få korrigert opplysninger: Dersom vi for eksempel har registrert feilaktige eller ufullstendige opplysninger om deg, har du rett til å kreve at disse blir korrigert.
 • Rett til å få opplysninger slettet:Dersom opplysningene ikke lenger er nødvendige for formålet de ble samlet inn for eller hvor samtykke til behandlingen trekkes tilbake har du rett til å be om at personopplysningene om deg slettes.
 • Rett til å kreve at behandlingen av personopplysningene dine begrenses: Dersom du mener at opplysningene som behandles om deg ikke er riktige eller at behandlingen er ulovlig uten at du ønsker at opplysningene skal slettes, kan du kreve at vi begrenser vår behandling av dine personopplysninger. Dette gjelder også om du har behov for opplysningene for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav uten at vi behøver opplysningene eller at du har gjort innsigelser mot behandlingen av opplysningene.
 • Rett til å gjøre innsigelser mot behandlingen: I de tilfeller hvor vår behandling av dine personopplysninger benyttes for direkte markedsføring, har du rett til å gjøreinnsigelser mot behandlingen.

For å benytte deg av dine rettigheter, kan du ta kontakt med oss på postkasse@sfk.no.

Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager. For at vi skal kunne svare på din henvendelse ber vi deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi kan besvare din henvendelse. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg og ikke til andre som utgir seg for å være deg.

Du finner også mer informasjon om på www.datatilsynet.no

Bruk av informasjonskapsler 

Vi benytter informasjonskapsler (cookies) for å få kunnskap om hvordan du bruker nettsiden vår. Informasjonen bruker vi for å forbedre og videreutvikle brukeropplevelsen. Denne type informasjon kan for eksempel være informasjon om hvordan du havnet på siden vår, og hvordan du navigerer rundt på siden. Vi bruker Google Analytics for å analysere besøksdata. Informasjonen som samles inn via Google Analytics lagres på Googles servere, og er i så måte underlagt Googles retningslinjer for personvern. Vi har også installert Facebook sin pixel på nettstedet vårt. Også den gir oss informasjon som bidrar til at vi kan optimalisere nettstedet, og vise deg annonser du kan være interessert i.

Endringer 

Hvis det skulle skje endringer i våre tjenester eller i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her må oppdateres eller endres. Oppdatert informasjon vil alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.

Generelt

Vi bruker ikke-personlige data for statistiske formål (type nettleser, geografisk plassering, nettstedstrafikk …) for å lære mer om våre kunder generelt.
En informasjonskapsel er et stykke data som nettstedet kan sende til nettleseren din, som så kan lagre den i systemet for å forbedre nettopplevelsen din.
Du kan stille inn nettleseren så den varsler deg når du mottar en informasjonskapsel, og gir deg sjansen til å avgjøre om du vil godta det; du kan også deaktivere bruken av informasjonskapsler i nettleserinnstillingene.
Vi anbefaler at mindreårige ikke å oppgir personopplysninger uten foreldrenes samtykke.
Du finner mer informasjon om behandlingsformålene nedenfor.

Forstå markedstrendene

Formålet med dette er bl.a. å utarbeide statistikk som vi bruker for å forbedre og videreutvikle nettstedet vårt og tjenestene våre. Slike analyser kan gjøres av SFK selv, eller ved at SFK gjør et uttrekk av opplysninger som et annet selskap gjør analyse på.

Forbedre brukeropplevelsen

Vi benytter det innsamlede datagrunnlaget for å gi deg mer brukervennlige tjenester.

Opplysningene som behandles for dette formålet vil normalt brukes aggregert og anonymisert, men vi har også muligheten til å bruke denne typen opplysninger for å yte brukerstøtte til den enkelte bruker ved tekniske problemer og lignende.