Innkalling til digitalt årsmøte

Årsmøte i Støtteforeningen for Kreftrammede holdes 26. mai 2021

Møtet holdes digitalt kl. 18:00

Velkommen til digitalt årsmøte!

Tid: 26. mai 2021 kl. 18:00-19:00
Sted: Digitalt

Til behandling foreligger:

 1. Konstituering -navneopprop-fastsettelse av stemmetall
 2. Valg av møteleder.
 3. Valg av referent.
 4. Valg av to personer til å undertegne årsmøteprotokollen.
 5. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
 6. Godkjenning av årsberetning.
 7. Godkjenning av resultat regnskap for 2020 og balanse pr.31.12.2020.
 8. Endring av vedtekter
 9. Valg av revisor.
 10. Valg av styre.
 11. a) Styreleder
 12. b) Øvrige styremedlemmer
 13. c) Valgkomite
 14. Innsendte saker.

Årsmøtet er for medlemmer og givere i Støtteforeningen for Kreftrammede!

Forespørsler vedrørende årsmøtet kan rettes til styrets leder Magnus Lindaas: magnus@lindaas.com

Vi ønsker hjertelig velkommen.

Med vennlig hilsen Magnus Lindaas, Styreleder.

Alle som skal delta på digitalt årsmøtet må melde seg på her