Innkalling til årsmøte

Årsmøte i Støtteforeningen for Kreftrammede holdes 5. april 2022

Møtet holdes fysisk med mulighet for å delta digitalt kl. 19:00

Velkommen til årsmøte!

Tid: 5. april 2022 kl. 19:00-20:00
Sted: Fysisk i Solbråveien 43, 1383 Asker med mulighet for å delta digitalt

Til behandling foreligger:

 1. Konstituering -navneopprop-fastsettelse av stemmetall
 2. Valg av møteleder.
 3. Valg av referent.
 4. Valg av to personer til å undertegne årsmøteprotokollen.
 5. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
 6. Godkjenning av årsberetning.
 7. Godkjenning av resultat regnskap for 2021 og balanse pr. 31.12.2021.
 8. Endring av vedtekter
 9. Valg av revisor.
 10. Valg av styre.
 11. a) Styreleder
 12. b) Øvrige styremedlemmer
 13. c) Valgkomite
 14. Innsendte saker.

Årsmøtet er for medlemmer og givere i Støtteforeningen for Kreftrammede!

Forespørsler vedrørende årsmøtet kan rettes til styrets leder Magnus Lindaas: magnus@lindaas.com

Vi ønsker hjertelig velkommen.

Med vennlig hilsen Magnus Lindaas, Styreleder.

Alle som skal delta digitalt eller fysisk på årsmøtet må melde seg på her