Innkalling til årsmøte

Årsmøte i Støtteforeningen for Kreftrammede holdes 11. april 2024

Møtet holdes i Solbråveien 43 kl. 18:00. Meld ifra om du kommer!

Velkommen til årsmøte!

Tid: 11. april 2024 kl. 18:00-19:00
Sted: Solbråveien 43, 1383 Asker

Til behandling foreligger:

 1. Konstituering -navneopprop-fastsettelse av stemmetall
 2. Valg av møteleder.
 3. Valg av referent.
 4. Valg av to personer til å undertegne årsmøteprotokollen.
 5. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
 6. Godkjenning av årsberetning.
 7. Godkjenning av resultat regnskap for 2023 og balanse pr. 31.12.2023
 8. Valg av revisor
 9. Valg av styre
 10. a) Styreleder
 11. b) Øvrige styremedlemmer
 12. c) Valgkomite
 13. Innsendte saker

Årsmøtet er for medlemmer og givere i Støtteforeningen for Kreftrammede!

Forespørsler vedrørende årsmøtet kan rettes til styrets leder Magnus Lindaas: magnus@lindaas.com

Vi ønsker hjertelig velkommen.

Med vennlig hilsen Magnus Lindaas, Styreleder.

Alle som skal delta på årsmøtet må melde seg på her