Innkalling til ekstraordinært årsmøte i SfK!

Ekstraordinært årsmøte i Støtteforeningen for Kreftrammede holdes 25. november 2020 kl. 18:00

Møtet holdes digitalt, så du må melde deg på!

Støtteforeningen for Kreftrammede innkaller til ekstraordinært årsmøte.

Grunnet Corona-situasjonen vil møtet avholdes som et nettmøte.
Vi er derfor avhengig av at de som ønsker å være med, sender en e-post til daglig ledere slik at vi kan svare med en elektronisk møteinvitasjon.

Tid: 25.november 2020 kl. 18:00
Sted: Nettmøte

Dagsorden:
1. Valg av møteleder.
2. Valg av referent.
3. Valg av to personer til å undertegne protokollen.
4. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
5. Sak 1.: Nye vedtekter (vedlagt).

Påmelding skjer til Daglig leder: marianne.kristiansen@sfk.no

Forespørsler vedrørende det ekstraordinære årsmøtet kan rettes til styrets leder Magnus Lindaas (magnus@lindaas.com) eller
daglig leder, Marianne Kristiansen.

Vi ønsker hjertelig velkommen.

For styret i Støtteforeningen for Kreftrammede