Fondet får sine midler fra et obligatorisk bidrag på kr 1,- for hver blomsterhilsen Interflora-butikkene sender og for hver blomsterhilsen de leverer.

I praksis betyr det at for hver blomsterhilsen som sendes gjennom Interflora går kr 2,- til Interflora Norges Humanitære fond. Midlene samlet fra Interflora-butikkenes bidrag tildeles hvert år ett humanitært formål valgt av styret i Foreningen Interflora Norges Humanitære Fond.

Det er viktig for oss å understreke at midlene tildeles uavkortet, alle innsamlede midler deles ut. Ingen deler av fondets midler benyttes til å dekke administrative kostnader.

Fondet samler midler for tildeling fra 1. juli til 30. juni påfølgende år. Tildelingen til valgte formål foretas 1. juli samme år. Interflora-butikkene kan foreslå kandidater til fondets årlige utdeling.

Her kan du lese om at Interflorafondet får til LYSGLIMT