Kunnskap er nøkkelen

Tekst og foto: Marianne S. Kristiansen

-Kunnskap er hele nøkkelen til å gjøre den beste jobben for alvorlig syke og døende kreftpasienter, sier Kari. Hun er avdelingssykepleier på lindrende avdeling på Bråset Bo-og omsorgssenter i Røyken. Her kommer pasienter som er i livets sluttfase.

Kari Lund Jensen er en blid og hyggelig dame. Du merker med en gang at hun stråler av varme og trygghet. Når hun begynner å fortelle om jobben sin, så merkes det tyngde i hvert ord. Kari forteller at pasientgruppen på en lindrende enhet krever en kompleks ekspertise. – Målet vårt er at uhelbredelig syke og døende skal oppleve livets sluttfase så trygg og meningsfull som mulig, fortsetter Kari. Hun forteller videre at det handler om å behandle pasientene med verdighet og respekt, lindre smerte og sørge for at pasienten får ivaretatt både fysiske, psykiske, sosiale, åndelige og eksistensielle behov.

Vi skjønner når Kari forteller at dette ikke er en lett jobb. Her er verdighet viktig, med fokus på det individuelle.

Vanskelige samtaler

Pårørende har en sentral rolle, og skal oppleve å bli sett og hørt. Det er viktig at de opplever en trygghet og visshet om at deres kjære får en verdig avslutning på livet.

Ofte har pasienten innfunnet seg med situasjonen de er i; de vet at de snart skal dø. Samtalene Kari har med de pårørende er ofte vanskelige.

-Ikke ett tilfelle er likt og her er det viktig at personalet er kyndige, sier Kari. Alle mennesker takler ting på forskjellige måter og alle har hver sin historie og hvert sitt familiebilde. Alt dette skal de ansatte på en lindrende avdeling håndtere og de gjør det så veldig bra. De er vennlige, varme og erfarne. Stemningen på avdelingen merker man er varm og lun, men personalet er blide og har mye humor.

Ellen, som er fungerende avdelingsleder forteller at kunnskap og erfaring veier tungt på et slik sted, og at de er veldig takknemlige for at Støtteforeningen for Kreftrammede i mange år har bidratt til å gi muligheten til kunnskap. -Det er ikke hvem som helst som kan jobbe her og du må ha erfaring og personlig egnethet til å jobbe med så vanskelige ting, sier hun.

JA JEG VIL STØTTE KOMPETANSE

-Kommunikasjon er vanskelig og det gjelder å ha riktig kompetanse på hvordan man håndterer alvorlige situasjoner. De andre damene på avdelingen stemmer i at det å få midler og mulighet til å delta på kurs og konferanser er helt avgjørende. Det gir inspirasjon og engasjement og danner et solid ressursnettverk helseforetagene imellom.

Damene innrømmer også at det siste halve året har vært tøft for de ansatte Det har vært mange krevende pasienttilfeller og mye tøffe situasjoner. Da er det viktig at de som jobber i dette får bearbeidet det hele og snakket sammen. Helsepersonalet her på Bråset, får ukentlig veiledning og har samtaler seg imellom. Det hjelper, synes de. For de er jo bare mennesker de også. Selv om de minner mer om noen engler.

JA JEG VIL STØTTE KOMPETANSE