Kompetanse gir verdig behandling!

Sykepleiere og leger på en kreftavdeling møter mennesker på sitt beste og sitt verste.

Din støtte vil gi dem kompetanse som gir våre nære og kjære en verdig behandling.

Kreftsykdom rammer uforberedt

        Tekst: Marianne S. Kristiansen

De tøffe dagene og ukene mens vi undersøkes for mistanke. Den tunge dagen da vi får den endelige beskjeden. Månedene og kanskje årene mens vi behandles. Alle disse dagene er helsepersonellet vi møter så utrolig viktige, både for pasient og for pårørende.

Derfor brenner vi for at helsepersonell som jobber med kreft, skal få faglig påfyll, inspirasjon og kunnskap de kan bruke til å ta vare på seg selv og sine kolleger, og til å gi våre nære og kjære en verdig behandling når de mest trenger det.

Helsepersonell er omsorgspersoner som møter mennesker på sitt beste og på sitt verste. De skal vite faget sitt, de skal være medmenneske, vise omsorg, være munter og vite hva de skal si til pårørende, uansett situasjon.

Tenk deg at du selv eller en av dine nærmeste får kreft. Du får dommen og hva tenker du da? Hva trenger du? Er det informasjon, omsorg, forståelse, medisin, en skulder å gråte på, håp, god behandling eller god oppfølging? Kanskje litt av alt?

Vi har snakket med Kari som er avdelingssykepleier på lindrende avdeling på Bråset Bo-og omsorgssenter i Røyken. Hit kommer pasienter som er alvorlig syke eller i livets sluttfase.

-Kommunikasjon med både pasienten og de pårørende kan være vanskelig og det gjelder å ha riktig kompetanse på hvordan man håndterer alvorlige situasjoner. Muligheten til å delta på kurs og konferanser er helt avgjørende. Det gir inspirasjon og engasjement og danner et solid ressursnettverk for oss som jobber med kreftpasienter.

Dine gaver til Støtteforeningen for kreftrammede gjør at flere av dem som jobber med kreftpasienter får delta på verdifulle kurs og seminarer som gjør dem enda bedre i jobben sin. Kunnskap og styrke til å håndtere behovene til hver enkelt pasient og deres unike familiesituasjon.

-Kunnskap er hele nøkkelen til å gjøre den beste jobben for kreftpasienter, sier Kari.

Hun er en blid og hyggelig dame. Du merker med en gang at hun stråler av varme og trygghet. Når hun begynner å fortelle om jobben sin, så merkes det tyngde i hvert ord. Kari forteller meg at pasientgruppen på en lindrende enhet krever en kompleks ekspertise.

– Målet vårt er at alvorlig og uhelbredelig syke skal oppleve behandlingen så trygg og meningsfull som mulig, fortsetter Kari. Hun forteller videre at det handler om å behandle pasientene med verdighet og respekt, lindre smerte og sørge for at pasienten får ivaretatt både det fysiske, psykiske og sosiale.

Vi skjønner når Kari forteller at det ikke er en lett jobb.

Pårørende har en sentral rolle, og alle skal kjenne at de blir sett og hørt. Det er viktig at de opplever en trygghet og visshet om at deres kjære får en verdig behandling.

-Ikke ett tilfelle er likt og her er det viktig at personalet er kyndige, sier Kari. Alle mennesker takler ting på forskjellige måter og alle har hver sin historie og hvert sitt familiebilde. Alt dette skal de ansatte på en lindrende avdeling håndtere og de gjør det så veldig bra. De er vennlige, varme og erfarne. Stemningen på avdelingen merker man er varm og lun, men personalet er blide og har mye humor.

Ellen, som er fungerende avdelingsleder på Bråset forteller at kunnskap og erfaring veier tungt på et slikt sted, og at de er veldig takknemlige for at Støtteforeningen for Kreftrammede i mange år har bidratt til å gi muligheten til påfyll og ny kunnskap. -Det er ikke hvem som helst som kan jobbe her og du må ha erfaring og personlig egnethet til å jobbe med så vanskelige ting, sier hun.

Det siste halve året har vært tøft for de ansatte Det har vært mange krevende pasienttilfeller og mange tøffe situasjoner. Da er det viktig at de som jobber i dette får bearbeidet det hele og snakket sammen. Helsepersonalet her på Bråset, får ukentlig veiledning og har samtaler seg imellom. Det hjelper, synes de. For de er jo bare mennesker de også. Selv om de minner mer om engler.

Sammen kan vi gi et løft med motivasjon og kunnskap til helsepersonell i hele landet.

Vi vet at din hjelp nytter!

Hvordan kan du bidra?

JA JEG VIL STØTTE KOMPETANSEFOR BEDRIFT- TA KONTAKT FOR FAKTURA

Valgfritt beløp kan oss settes inn på konto 9858.05.13255- merket KUNNSKAP