Lysglimt i «coronatiden»

Vi har besøkt barneavdelingen på Sørlandet Sykehus, Kristiansand for å hjelpe! Sammen med Ikano Bank og Ikea har vi nå fått muligheten til å gjøre en forskjell!

Ikano Bank og Ikea har bidratt til å hjelpe kreftsyke barn på isolat!

Tekst, foto: Marianne S. Kristiansen

Familier som har et kreftsykt barn, har gjerne sammensatte problemer. Spesielt vokste problemene grunnet covid-19-situasjonen. I samarbeid med Ikano Bank og Ikea har vi kartlagt hva som har vært sentrale behov i kjølvannet av covid-19 for barna, hjemme eller på institusjon i denne perioden.

Vi har besøkt barneavdelingen på Sørlandet Sykehus, Kristiansand for å hjelpe! Sammen med Ikano Bank og Ikea har vi nå fått muligheten til å gjøre en forskjell! 

Ikano og Ikea bidrar

For Ikano Bank har det alltid vært viktig å bidra i lokalmiljøet. Superselma-prosjektet har vært et naturlig valg, ettersom de treffer så bredt, men samtidig også midt i hjertet. Vi har støttet Superselma-prosjektet gjennom ulike tiltak i en årrekke.  Da vi nå hadde mulighet til å bidra litt ekstra i en krevende koronasituasjon så var det veldig gledelig for oss. Kreftrammede barn og deres pårørende har hatt det spesielt tøft dette året, og ved å støtte Superselma- prosjekt på Sørlandet sykehus håper vi å kunne gjøre hverdagen litt lysere og lettere for noen av disse familiene.

Mina Hjelde, Ikano Bank

Sørlandet Sykehus, Kristiansand

Når barn og foreldre har vært innlagt i denne perioden, er de isolert på rommet. Det er krevende å være «innelåst» på rommet, og ikke ha mulighet for å gå ut på gangen og treffe andre innlagte barn og foreldre. De har heller ikke mulighet for besøk av andre enn foreldre. 

Vi i Ikea er veldig glade for å kunne bidra til dette og stiller gjerne opp på Sykehuset med leker, kosedyr, hobbysaker og fine ting til å pynt på rommene!

Ida-Christin Johansen, IKEA Sørlandet

På grunn av smittefaren har sykehuset ikke anledning til å ta med leker, spill, aktiviteter som avdelingen allerede har på lekerom e.l inn til pasientene. Derfor har vi reist ned med masse leker og underholdning som kan tas inn på rommet til barna som er isolert på posten grunnet Covid-19 situasjonen. 

Behovet har vært stort for å aktivisere barna som er isolert. Ikea møtte oss utenfor Sykehuset med digre bager fulle av småspill/leker, hobbysaker, bilder/pynt til rommene for å øke trivselen. Spesielt er det behov for å bidra til produkter/pynt/trivsel som egner seg for ungdom.

Ny dør er essensielt

De mange rommene der pasienten er isolert, har vindu ut mot et atrium med lekeplass. Kun ett av rommene har dør ut dit. Derfor har det vært ønskelig at enda et rom skal få satt inn en dør ut til dette atriumet.  Barnet kan da gå direkte ut i atriet og lufte seg.

Tusen takk!

For oss som organisasjon er vi jo veldig takknemlig og helt avhengig av bidrag til å hjelpe litt ekstra. I i kjølvannet av covid-19 hadde vi ikke hatt mulighet til å bidra med noe utover det vanlige uten hjelp fra Ikea og Ikano. 

Vi setter stor pris på at dere har troen på arbeidet vi gjør og at dere valgte å hjelpe oss med å hjelpe til i en prekær situasjon som vil vedvare i lang tid.