Fokus på forskning øker

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s.

It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages.

Oslo Universitetssykehus OUS_logo_RGB_LowRes-2har landsfunksjon for benmargstransplantasjon hos barn. De har etter omfattende arbeid blitt internasjonalt godkjent. Tidligere og Norges fremste Doktor med. på benmargstransplantasjon har gjort en formidabel innsats i dette arbeidet i en mannsalder. Han nådde pensjonsalder i 2014 og sykehuset har med støtte fra SfK kunnet overføre hans kunnskap til yngre krefter. Derfor har ny lege fått muligheten til å  jobbe parallelt med Norges fremste ekspert på området siden juni 2013.

Benmargstransplantasjon som en mulig behandling til barn, ble introdusert allerede på 70-tallet, men virksomheten ble ikke satt i system, før på 80-tallet. Å videreføre og øke denne komplekse kompetansen er avgjørende for liv og helse og sykehuset har ikke budsjetter til dette. Dette er dramatisk for behandlingstilbudet til de barna det gjelder og nettopp derfor er SfK svært stolte og heldige som har muligheten til å løfte denne kompetansen.

Vår hjelp nytter!

SfK har i 2013 bidratt med 400.000 kroner til å få inn en ny lege til å videreutvikle denne viktige jobben. Pengene har vært avgjørende for at den nye legen har kunnet tilegne seg ny og nødvendig kunnskap. Blant annet ved et transplantasjonssenter i Tyskland som ligger langt fremme på benmargstransplantasjon. Ledelsen på Rikshospitalet er svært imponert og takknemmelige over hjelpen SfK har bidratt med. I 2014 har SfK bidratt med ytterligere 200.000 for å videreurvikle ekspertisen.

GI EN GAVE TIL KREFTSAKEN 130828, Ny Signaturlogo-2

Kvalitet og kunnskap skal være på sitt ypperste for å overta og videreutvikle et så viktig ansvar og den nye legen er langt på vei til som norges fremste ekspert på benmargstransplantasjon.

I løpet av høsten 2013 har den nye legen Jochen Büchner fått mulighet til følgende oppgaver: han har dels jobbet på sengepost, dels på poliklinikken, dels hospitert i utlandet, dels vært på internasjonale konferanser og møter.

I seksjonen har legene innført felles visitt på benmargstransplanterte pasienter, Jochen har deltatt på BMT møter med innlegg ved fellesmøter i OUS. Jochen har fulgt opp BMT pasienter poliklinisk, og vært aktiv inne i avdelingen i planlegging og logistikk rundt de barna som skal transplanteres. Benmargstransplantasjon på barn er svært komplekst, så dette er veldig bra fremdrift.

Status fra Rikshospitalet OUS_logo_RGB_LowRes-2

Takket være støtte fra SfK har vi følgende status, sier Anne Grete Bechensteen
Seksjonsleder, Kreft-og blodsykdommer ved Barnemedisinsk avdeling og 
Overlege og barneonkolog Jochen Büchner.

Rikshospitalet har søkt etisk komite om å være med i en internasjonal studie om BMT på barn, en studie som går ut på å teste ut ulike forbehandliger før BMT: vi sammenlikner cellegift og strålebehandling mot bare cellegift. Etisk komite har godtatt studien med svært positive kommentarer. OUS har dessuten blitt plukket ut til å være ett av få europeiske sentra for en internasjonal studie for behandlingsresistent ALL. En annen residivstudie  ved leukemi vil også bli sentralisert til Oslo, og legen er norsk representant for denne studie.

Overlege Buchner har videre hospitert på to ulike transplanatsjonssentra i Tyskland. I løpet av de mndr. vi  har fått mulighet til å fordype seg i kunnskap, praksis, studier om BMT, har vi sett en betydelig gevinst og vi håper det fortsetter, sier overlege Büchner.

Vi trenger din hjelp!

For å komme videre i dette viktige arbeidet trengs det mer penger. SfK har som neste delmål å bidra med ytterligere 500.000 innen kort tid.

Dette kan føre til at fler barn får sikrere og bedre behandling før, under og etter benmargstransplantsjon. De som får tilbakefall får bedre prognoser og fler kan får utført transplantasjon! Dette kan redde mange barn, så din hjelp er viktig!

GI EN GAVE TIL KREFTSAKEN 130828, Ny Signaturlogo-2