Gi kreftpasienter den beste behandlingen!

Vi har fokus på å bidra til riktig og oppdatert kompetanse blant helsepersonell som er avgjørende for at de skal kunne gi den aller beste behandlingen for kreftpasienter.

Det er avgjørende med god omsorg før, under og etter hele behandlingsprosessen. Faglig påfyll fører til at helsepersonell står bedre faglig rustet, det gir motivasjon og bredere tverrfaglig samarbeid.

Kreft er en tung diagnose og kreftpasienter og deres pårørende bør få møte helsevesenet på sitt aller beste.

Sammen kan vi komme enda et skritt nærmere en bedre tid for kreftsaken!

Vi har en tett dialog med helsepersonell på institusjonene. Dette bidrar til et godt grunnlag for å kartlegge hvordan vi kontinuerlig kan hjelpe personalet, pasientene og pårørende på beste måte.

SfK har tilrettelagt for god kvalitetssikring og oppfølging av prosjektene vi støtter. Målet med dette er å kunne vise til hva vi har oppnådd med å gi pengene til kreftsaken og få fremdrift i prosjektene