Vilkår og retningslinjer

På denne siden finner du våre vilkår og retningslinjer for donasjoner, fastgiveravtaler og kjøp i nettbutikken.

Støtteforeningen for Kreftrammede er godkjent av Innsamlingskontrollen.

Betaling:

Faste givere:

Gjelder fastgiverforhold for AvtaleGiro og Vipps.

Trekk gjennomføres per standard den 20. i hver måned. Dette kan tilpasses. Det trekkes aldri annet enn avtalt sum.

Fastgiverforhold for AvtaleGiro er tilgjengelig i givers nettbank, og trekkes fra ønsket bankkonto. Fastgiver for Vipps er tilgjengelige i app eller nettside, og trekkes fra ønsket bankkort eller -konto.

Nettbutikk:

Betalinger kan gjennomføres via nett, enten som betalinger ved bank- og kredittkort, paypal eller Vipps.

Oppsigelse faste avtaler:

Send mail til postkasse@sfk.no

Epost bør inkludere navn, adresse, telefonnummer og/eller epostadresse på giver som ønsker å avslutte giverforholdet.

Ved fastgiverforhold per AvtaleGiro må giver selv inn i nettbanken og slette eventuelle trekkfiler etter avtalen er bekreftet avsluttet, da organisasjonen ikke kan gjøre dette etter trekkfiler er sendt.

Angre:

Inngåelse av faste betalinger:

Du har mulighet til å angre deg ved inngåelse av ordninger med faste betalinger. Med andre ord kan du si opp giveravtalen din hos oss når som helst.

Kjøp i nettbutikken:

Vanlig angrerett gjelder også ved kjøp i vår nettbutikk. Kontakt oss på postkasse@sfk.no

Ved eventuelle feil eller mangler på produkt bes kjøper kontakte oss på samme måte som over med beskrivelse av feil eller mangel. Kjøper bør kontakte organisasjonen innen to måneder ved reklamasjon.

Skattefradrag:

Gjelder kun ved donasjoner. Fysiske gaver gir ikke rett på skattefradrag.

Konfliktløsing:

Ved eventuelle feil eller mangler på produkt fra nettbutikken eller benyttelse av angreretten skal Støtteforeningen for Kreftrammede imøtekomme krav innen rimelig tid. Dersom partene ikke kommer til enighet, kan Forbrukerrådet kontaktes for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på tlf: 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.

Les mer om hva det innebærer og våre innrapporterte tall her. Du kan lese med om hvordan vi disponerer midlene på våre nettsider